myNotlar Logo

Element.nodeType


Internet Explorer Firefox Opera

nodeType özelliği, elementin düğüm tipini verir.

Doküman Nesne Modelinin en temel konularından biri olan düğüm tipini veren nodeType özelliğinin DOM tanımlamasında, olabilecek en kısa tanımı üstteki satırda, düğüm tipleri ise aşağıda belirtilmiştir. Fakat, tarayıcıların doküman içindeki bir bölümde veya harici dokümanda buldukları düğüm sayısı ve tipi farklılık gösterir. Bu yüzden, tarayıcıların kendi belgelerine bakmalısınız. (Aşağıdaki örnekte biraz daha açık olarak gösterilmektedir.)

Sözdizimi

dugumTipi = element.nodeType

Dönüş Değeri

dugumTipiTam sayı olarak aşağıdaki değerlerden birini alabilir.
Düğüm Tipleri
 1. ELEMENT_NODE
 2. ATTRIBUTE_NODE
 3. TEXT_NODE
 4. CDATA_SECTION_NODE
 5. ENTITY_REFERENCE_NODE
 6. ENTITY_NODE
 7. PROCESSING_INSTRUCTION_NODE
 8. COMMENT_NODE
 9. DOCUMENT_NODE
 10. DOCUMENT_TYPE_NODE
 11. DOCUMENT_FRAGMENT_NODE
 12. NOTATION_NODE

Aşağıdaki örnek, bir HTML div içine yerleştirilmiş rastgele elementlerin düğüm tiplerinin nodeType ile öğrenilip sayfaya yazdırılmasını göstermektedir.

<div id="OrnekIcerik" style="border:solid 1px #c0c0c0;"> <table id="tablo_element"> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <!-- Burası açıklama --> Rastgele içerik <![CDATA[ cdata içerik ]]> <?myNotlar boş içerik?> <div id="div_element"></div> </div> <!-- Örnek Sonu -->
<script type="text/javascript"> var Cerceve = document.getElementById('OrnekIcerik').childNodes; for(i = 0; i < Cerceve.length; i++) { document.write(i +". Tip : "+ TipKontrol( Cerceve[i].nodeType ) + "<br/>"); document.write(i +". Adı : "+ Cerceve[i].nodeName + "<br/>"); document.write(i + ". Değer : " + Cerceve[i].nodeValue + "<br/>"); document.write("-------------------------<br/>"); } function TipKontrol(Sayi) { switch(Sayi) { case 1: return "ELEMENT_NODE"; case 2: return "ATTRIBUTE_NODE"; case 3: return "TEXT_NODE"; case 4: return "CDATA_SECTION_NODE"; case 5: return "ENTITY_REFERENCE_NODE"; case 6: return "ENTITY_NODE"; case 7: return "PROCESSING_INSTRUCTION_NODE"; case 8: return "COMMENT_NODE"; case 9: return "DOCUMENT_NODE"; case 10: return "DOCUMENT_TYPE_NODE"; case 11: return "DOCUMENT_FRAGMENT_NODE"; case 12: return "NOTATION_NODE"; default: return "Bilinmiyor"; } } </script>

Örnek sonucunda birkaç tarayıcının gördüğü toplam düğüm sayısı alttaki tabloda ve ayrıca iki farklı satırı nasıl gördükleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

TarayıcıDüğüm Sayısı
Internet Explorer 65
Firefox 2.0.0.119
Opera 9.2411

<![CDATA[ bölümünü tarayıcılar aşağıdaki gibi gördü:

TarayıcıSonuç
Internet Explorer 6Görmez
Firefox 2.0.0.11COMMENT_NODE
Opera 9.24CDATA_SECTION_NODE

<?myNotlar boş içerik?> satırını tarayıcılar aşağıdaki gibi gördü:

TarayıcıSonuç
Internet Explorer 6 Tip : COMMENT_NODE
Adı : #comment
Değer : Notlar boş içeri
Firefox 2.0.0.11 Tip : TEXT_NODE
Adı : #text
Değer :
Opera 9.24 Tip : PROCESSING_INSTRUCTION_NODE
Adı : myNotlar
Değer : boş içerik
Canlı Sonuç
Rastgele içerik
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Türkçe Sözlük | Oyunlar | Spiele |