myNotlar Logo

Element.nodeValue


Internet Explorer Firefox Opera

nodeValue özelliği, text, comment ve CDATA düğümlerinin içerdikleri değeri verir.

Sözdizimi

deger = element.nodeValue

Dönüş Değeri

degerEğer varsa düğümün içerdiği değerin string olarak değeridir. document nesnesinin ve element'lerin nodeValue değeri null döner.

Aşağıdaki örnek, rastgele içeriğe sahip bir div elementinin childNodes ile alt düğümlerinin alınıp nodeName ile isimlerinin ve nodeValue ile içerdikleri değerlerin alınıp sayfaya yazdırılmasını göstermektedir.

<div id="OrnekIcerik" style="border:solid 1px #c0c0c0;">
<!-- Burası açıklama -->

Rastgele içerik
<input type="button" value="Rastgele buton"/>

<![CDATA[
cdata içerik 
]]>

<div id="div_element"></div>
</div> <!-- Örnek Sonu -->

<script type="text/javascript">

var Cerceve = document.getElementById('OrnekIcerik').childNodes;

for(i = 0; i < Cerceve.length; i++)
{
   document.write(i + ". Adı : " + Cerceve[i].nodeName + "<br/>");
   document.write(i + ". Değeri : " + Cerceve[i].nodeValue + "<br/>");
   document.write("-------------------------<br/>");
}
</script>
Canlı Sonuç
Rastgele içerik
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar |