myNotlar Logo

Element.ownerDocument


Internet Explorer Firefox Opera

ownerDocument özelliği, elementin en üst doküman nesnesinin alınmasını sağlar.

Sözdizimi

belge = element.ownerDocument

Dönüş Değeri

belgeElementin en üst document nesnesi.

Aşağıdaki örnek, bir tablo hücresi içindeki div elementinin ownerDocument ile en üst seviyedeki document nesnesinin alınarak bu nesne ile write metodunun kullanımı gösterilmektedir.

<table>
  <tr>
   <td id="OrnekHucre" style="padding:10px; background-color:#c0c0c0;">
   <div id="OrnekKutu" style="  
   border:solid 5px #a0a0c0;
   background-color:#e0e0e0;
   width:100px;
   height:100px;"></div>
   </td>
  </tr>
</table>

<div id="OrnBilgKutu"></div>

<script type="text/javascript">

var DivElementi = document.getElementById('OrnekKutu'); 
var TemelNesne = DivElementi.ownerDocument;
TemelNesne.write('Bu yazı <b>document</b> nesnesi ile yazılmadı !!')

</script>
Canlı Sonuç

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Ne demek | Oyunlar |