myNotlar Logo

Element.removeAttributeNode()


Firefox Opera

removeAttributeNode metodu, elementin belirtilen bir özellik düğümünü (Attr) siler.

Sözdizimi

silinenAttr = element.removeAttributeNode(ozellikDugumu)
ozellikDugumuSilinmek istenen Attr düğümü.

Dönüş Değeri

silinenAttrSilinen Attr düğümü.

Aşağıdaki örnek, bir div elementinin style özellik düğümü alındıktan sonra removeAttributeNode metodu ile silinmesini ve setAttributeNode metodu ile tekrar atanmasını göstermektedir.

<input type="button" value="Özellikleri Sil" onClick="ozellikSil()" />
<input type="button" value="Özellikleri Ekle" onClick="ozellikEkle()" />

<div id="ornekKutu" style="width:150px; height:50px; background-color:#00CCFF;">
</div>

<script type="text/javascript">

var ozellikDugum;
function ozellikSil()
{
   var Kutu = document.getElementById('ornekKutu');
   ozellikDugum = Kutu.getAttributeNode('style');
   Kutu.removeAttributeNode(ozellikDugum);
   
}
function ozellikEkle()
{
   var Kutu = document.getElementById('ornekKutu');
   Kutu.setAttributeNode(ozellikDugum);   
}
</script>
Test Edin
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |