myNotlar Logo

Element.removeChild()


Internet Explorer Firefox Opera

removeChild fonksiyonu, elementin belirtilen bir alt elementini siler.

Sözdizimi

silinenDugum = element.removeChild(altDugum)
altDugumSilinecek alt düğüm.

Dönüş Değeri

silinenDugumSilinen düğüm. altDugum ile aynıdır.

Aşağıdaki örnek, tablo satırına bağlı ilk hücrenin firstChild alınıp, removeChild ile silinmesini göstermektedir.

<input type="button" value="İlk Hücreyi Sil" onClick="birinciSil()"/>
<table id="ornekTablo">
  <tr id="ornekSatir">
   <td>Hücre 1</td>
   <td>Hücre 2</td>
   <td>Hücre 3</td>
   <td>Hücre 4</td>
  </tr>
</table>

<script type="text/javascript">
function birinciSil()
{
  var Satir = document.getElementById('ornekSatir');
  Satir.removeChild(Satir.firstChild);
}
</script>
Test Edin
Hücre 1Hücre 2Hücre 3Hücre 4
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar | Spiele |