myNotlar Logo

Element.removeEventListener()


Firefox Opera

removeEventListener fonksiyonu, elemente daha önce eklenmiş bir olay dinleyicisinin silinmesini sağlar.

Sözdizimi

element.removeEventListener( Tip, Fonksiyon, Yakala )
TipString olarak olay tipi.
FonksiyonDinleyici parametrelerinin de aktarıldığı, olay tetiklendiği zaman çağırılacak fonksiyonu belirler.
YakalaOlayın aşağıya doğrumu yoksa yukarıya doğrumu yakalanacağını belirler. true ise aşağı doğru, false ise yukarı doğru yakalanır.

Aşağıdaki örnek, addEventListener ve removeEventListener metodları ile bir table elementine olay dinleyicisi eklenmesini ve kaldırılmasını göstermektedir.

<input type="button" value="Tablo Dinleyicisini Sil" onClick="tabloELSil()"/>
<input type="button" value="Tablo Dinleyicisini Ekle" onClick="tabloELEkle()"/>
<table id="OrnekTablo">
<tr>
   <td>
      <div id="OrnekKutu" style="width:200px; height:100px; background-color:#FF3333;"></div>
   </td>
</tr>
</table>

<script type="text/javascript">
function docYakala(olay) {
	alert("DOCUMENT tıklandı!\nHedef : " + olay.target + "\nGüncel Hedef : " + olay.currentTarget);
}
function divYakala(olay) {
	alert("DIV tıklandı!\nHedef : " + olay.target + "\nGüncel Hedef : " + olay.currentTarget);
}
function tabloYakala(olay) {
	alert("TABLE tıklandı!\nHedef : " + olay.target + "\nGüncel Hedef : " + olay.currentTarget);
}
function tabloELEkle() {
	document.getElementById('OrnekTablo').addEventListener("click",tabloYakala,false);
}
function tabloELSil() {
	document.getElementById('OrnekTablo').removeEventListener("click",tabloYakala,false);
}

document.getElementById('OrnekKutu').addEventListener("click",divYakala,true);
document.addEventListener("click",docYakala,true);

</script>
Test Edin
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Ne demek | Oyunlar | Spiele |