myNotlar Logo

Element.replaceChild()


Internet Explorer Firefox Opera

replaceChild fonksiyonu, elementin belirtilen bir alt düğümünü farklı bir düğüm ile değiştirir.

Sözdizimi

degisen = element.replaceChild(yeni, degisecek);
yeniYeni eklenecek düğüm.
degisecekSilinip değiştirilecek düğüm.

Dönüş Değeri

degisendegisecek değerini alır. Birbirleri ile aynıdırlar.

Aşağıdaki örnek, bir tablo hücresinin replaceChild fonksiyonu ile değiştirilmesini göstermektedir.

<input type="button" value="Hücreyi değiştir" onClick="degistir()"/>
<table id="ornekTablo">
  <tr id="ornekSatir">
   <td id="H1">Hücre 1</td>
   <td id="H2">Hücre 2</td>
   <td id="H3">Hücre 3</td>
   <td id="H4">Hücre 4</td>
  </tr>
</table>

<script type="text/javascript">
function degistir()
{
  var yeniHucre = document.createElement('td');
  yeniHucre.innerHTML = 'Yeni Hücre';
  
  var Satir = document.getElementById('ornekSatir');
  var degisecekHucre = document.getElementById('H3');
  if(degisecekHucre != null)
  {
   Satir.replaceChild(yeniHucre, degisecekHucre);
  }
  else alert('Değişecek hücre bulunamadı!');
}
</script>
Test Edin
Hücre 1 Hücre 2 Hücre 3 Hücre 4
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Anlam | Oyunlar | Spiele |