myNotlar Logo

Element.scrollIntoView()


Internet Explorer Firefox Opera

scrollIntoView fonksiyonu, elementin içinde bulunduğu ana elementin kaydırma çubuğunun (scroll) elementi gösterecek şekilde kaydırılmasını sağlar.

Sözdizimi

element.scrollIntoView(ustemi);
ustemitrue olması durumunda element, ana elementinin üst tarafına hizalanır. false olması durumunda alt tarafına hizalanır.

Aşağıdaki örnek, rastgele içeriğe sahip iki farklı paragrafın scrollIntoView metodu ile ana elementlerinin üst kısmına hizalanarak görünür olmalarının sağlanmasını göstermektedir.

<input type="button" value="1. Paragrafı Göster" onClick="parag1Goster()"/>
<input type="button" value="2. Paragrafı Göster" onClick="parag2Goster()"/>

<div style="height:100px; width:300px; overflow: scroll; border: 1px solid #808080;">
   <div style="height: 100px; background-color:#fff0f0;">Rastgele içerik 1</div>
	
   <p id="parag1">1. Paragraf içeriği</p>
	
   <div style="height: 100px; background-color:#f0fff0;">Rastgele içerik 2</div>
	
   <p id="parag2">2. Paragraf içeriği</p>
	
   <div style="height: 100px; background-color:#f0f0ff;">Rastgele içerik 3</div>
</div>

<script type="text/javascript">
function parag1Goster()
{
   var P1 = document.getElementById('parag1');
   P1.scrollIntoView(true);
}
function parag2Goster()
{
   var P2 = document.getElementById('parag2');
   P2.scrollIntoView(true);
}
</script>
Test Edin
Rastgele içerik 1

1. Paragraf içeriği

Rastgele içerik 2

2. Paragraf içeriği

Rastgele içerik 3
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Türkçe Sözlük | Oyunlar | Spiele |