myNotlar Logo

Element.tagName


Internet Explorer Firefox Opera

tagName özelliği string olarak element etiketinin adını verir.

Sözdizimi

elementAdi = element.tagName

Dönüş Değeri

elementAdiString olarak element etiketinin ismi.

Aşağıdaki örnek, birkaç HTML elementinin tagName özelliği ile etiket isimlerinin alınmasını göstermektedir.

<input id="Ornek1" type="button" value="Örnek Buton"/>

<table id="Ornek2">
   <tr><td></td></tr>
</table>

<div id="Ornek3"></div>

<script type="text/javascript">

document.write( document.getElementById('Ornek1').tagName + "<br/>");
document.write( document.getElementById('Ornek2').tagName + "<br/>");
document.write( document.getElementById('Ornek3').tagName + "<br/>");

</script>
Canlı Sonuç

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar |