myNotlar Logo

event.altKey


Internet Explorer Firefox Opera

event.altKey özelliği, olay tetiklendiği zaman klavyede ALT tuşuna basılıp-basılmadığının öğrenilmesini sağlar.

Sözdizimi

sonuc = event.altKey

Dönüş Değeri

sonucBoolean değer alır. true ise ALT tuşu basılı, false ise basılı değildir.

Aşağıdaki örnek, document nesnesinin onKeyDown olay tutucusunun dinlenerek klavyeden herhangi bir tuşa basıldığı zaman div içine Tıklandı! yazılmasını, ALT tuşuna basıldığı zaman ise alert ile uyarı verilmesini göstermektedir.

<div id="bilgiKutu" 	
	style="width:250px;
	min-height:100px;
	background-color:#77CC00; 
	text-align:center">
	<b>'ALT' tuşuna basın!</b>
</div>

<script type="text/javascript">

function kontrol(olay)
{
	if(!olay) olay = event; // Internet Explorer için..

	if(olay.altKey)
		alert("ALT tuşuna bastınız.");
		
	document.getElementById('bilgiKutu').innerHTML += " Tıklandı!";
}
document.onkeydown = kontrol;

</script>
Test Edin
'ALT' tuşuna basın!
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar | Spiele |