myNotlar Logo

event.button


Internet Explorer Firefox Opera

event.button özelliği, basılan fare tuşunun tamsayı değerini verir.

Sözdizimi

tus = event.button

Dönüş Değeri

tusBasılan tuşun tamsayı kodu.

Firefox ve Opera tarayıcıları W3C DOM tanımlamasındaki tuş kodlarına uyarlar. Internet Explorer ise birkaç değeri farklı döndürür ve ekstra tuş kombinasyonlarına sahiptir. Tarayıcıların döndürdüğü kodlar aşağıda listelenmiştir.

Fare Tuş Kodları

Firefox ve Opera Tuş Kodları

 • 0 : Sol buton.
 • 1 : Orta buton veya tekerlek.
 • 2 : Sağ buton.

Internet Explorer Tuş Kodları

 • 0 : Basılı buton yok.
 • 1 : Sol buton.
 • 2 : Sağ buton.
 • 3 : Sağ ve Sol butonların ikisi birden.
 • 4 : Orta buton veya tekerlek.
 • 5 : Sol ve Orta butonların ikisi birden.
 • 6 : Sağ ve Orta butonların ikisi birden.
 • 7 : Sol, Sağ ve Orta butonların üçü birden.

Aşağıdaki örnek, farenin tuş basımlarının basit bir fare çizimiyle simüle edilmesini göstermektedir.

<style type="text/css">
.tusBicim {
	width:22px;
	height:40px;
	border:2px solid #707070;
	float:left;
	margin:4px 4px 25px 4px;
}
</style>

<div id="anaDiv" style="width:106px; height:120px; background-color:white; border:2px solid #707070;
text-align:center;">	
	
	<div id="divSol" class="tusBicim"></div>
	<div id="divOrta" class="tusBicim"></div>
	<div id="divSag" class="tusBicim"></div>	
	<br/>
	<b>Buraya tıklayın!</b>
</div>

<script type="text/javascript">

// Div referansları alınıyor.
var divAna = document.getElementById('anaDiv');
var divSol = document.getElementById('divSol');
var divOrta = document.getElementById('divOrta');
var divSag = document.getElementById('divSag');

// Varsayılan tuş kodları belirleniyor.
var solTus = 0;
var ortaTus = 1;
var sagTus = 2;

// Tarayıcının IE olması durumunda tuş kodları değiştiriliyor.
if(navigator.userAgent.indexOf('MSIE') > -1)
{
	var solTus = 1;
	var ortaTus = 4;
	var sagTus = 2;
}

// 'onmousedown' tetiklendiğinde çalışan kontrol fonksiyonu.
function kontrol(olay) 
{	
	olay = olay || event;
	
	if(olay.button == solTus) divSol.style.backgroundColor = '#4499FF';
	else
	if(olay.button == ortaTus) divOrta.style.backgroundColor = '#4499FF';
	else
	if(olay.button == sagTus) divSag.style.backgroundColor = '#4499FF';
	else
	alert("Bilinmeyen Tuş Kodu : " + olay.button);
}

// 'onmouseup' tetiklendiğinde çalışan renk düzeltme fonksiyonu.
function renkDuzelt()
{
	divSol.style.backgroundColor = 'white';
	divOrta.style.backgroundColor = 'white';
	divSag.style.backgroundColor = 'white';
}

/* Ana div elementinin 'onmousedown' ve 'onmouseup' olay 
tutucuları fonksiyonlara yönlendiriliyor. */

divAna.onmousedown = kontrol;
divAna.onmouseup = renkDuzelt;

</script>
Test Edin

Buraya tıklayın!

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Anlam | Oyunlar | Spiele |