myNotlar Logo

event.charCode


Firefox

event.charCode özelliği, keypress olayında, klavyeden basılan bir tuşun unicode değerini döndürür.

Sözdizimi

karKod = event.charCode

Dönüş Değeri

karKodBasılan tuşun tamsayı olarak unicode değeri.

charCode özelliği sadece onkeypress olayında bir değer döndürür. onkeydown ve onkeyup olaylarında herhangi bir değer almaz. Bu olaylarda keyCode özelliği kullanılmalıdır.

Aşağıdaki örnek, klavyeden basılan tuşların P elementi içine karakter olarak yazdırılmasını göstermektedir.

<div id="div1" style="width:200px; min-height:150px; background-color:#CCDDFF; padding:10px;">
	<b>Düz yazı yazabilirsiniz!</b>
	<p id="parag"></p>
</div>

<script type="text/javascript">

var parag = document.getElementById('parag');

function tusOku(olay) {
	parag.innerHTML += String.fromCharCode(olay.charCode);
}
document.onkeypress = tusOku;

</script>
Test Edin
Düz yazı yazabilirsiniz!

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Türkçe Sözlük | Oyunlar | Spiele |