myNotlar Logo

event.ctrlKey


Internet Explorer Firefox Opera

event.ctrlKey özelliği, olay tetiklendiği zaman klavyede CTRL tuşuna basılıp-basılmadığının öğrenilmesini sağlar.

Sözdizimi

sonuc = event.ctrlKey

Dönüş Değeri

sonucBoolean değer alır. true ise CTRL tuşu basılı, false ise basılı değildir.

Aşağıdaki örnek, klavyeden herhangi bir tuşa basıldığı zaman div içine Tıklandı! yazılmasını, CTRL tuşuna basıldığı zaman ise alert ile uyarı verilmesini göstermektedir.

<div id="bilgiKutu" 	
	style="width:250px;
	min-height:100px;
	background-color:#0077CC; 
	color:white;
	text-align:center">
	<b>'CTRL' tuşuna basın!</b>
</div>

<script type="text/javascript">

function kontrol(olay)
{
	olay = olay || event;

	if(olay.ctrlKey)
		alert("CTRL tuşuna bastınız.");
		
	document.getElementById('bilgiKutu').innerHTML += " Tıklandı!";
}
document.onkeydown = kontrol;

</script>
Test Edin
'CTRL' tuşuna basın!
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |