myNotlar Logo

event.currentTarget


Firefox Opera

event.currentTarget özelliği, olay akışı sırasında, içinde bulunduğu Olay dinleyicisinin kayıtlı olduğu elementin referansını verir.

Sözdizimi

siradaki = event.currentTarget

Dönüş Değeri

siradakiSıradaki elementin referansı.

Aşağıdaki örnek, içiçe eklenmiş DIV elementlerinde onclick olayının akışını göstermektedir.

<style type="text/css">
#div1, #div2, #div3 {     
  padding:10px; 
  color:white; 
  margin:10px;
  text-align:center;
}
#div1 {
  width:150px;
  background-color:#338800;
}
#div2 {
  background-color:#77CC00;
}
#div3 {
  background-color:#55AA00;
}
</style>

<div id="div1">
  <b>DIV-1</b>
  <div id="div2">
    <b>DIV-2</b>
    <div id="div3">
      <b>DIV-3</b>
    </div>
  </div>
</div>

<script type="text/javascript">
function kontrol(olay)
{
  olay = olay || event;
  var yaz = "event.target.id : " + olay.target.id;
    yaz += "\nevent.currentTarget.id : " + olay.currentTarget.id;
  alert(yaz);
}

document.getElementById('div1').onclick = kontrol;
document.getElementById('div2').onclick = kontrol;
document.getElementById('div3').onclick = kontrol;
</script>
Test Edin
DIV-1
DIV-2
DIV-3
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Ne demek | Oyunlar |