myNotlar Logo

event.initEvent()


Firefox

event.initEvent() metodu, document.createEvent metodu ile oluşturulan bir Olay'ın ilk değerlerinin verilmesini sağlar.

Sözdizimi

event.initEvent( Tip, Donus, Vazgecme )
TipString olarak olay tipi.
DonusOlayın Kök elemente dönüp-dönmeyeceğini belirtir. true ise döner. false ise olay akışı hedef elementte sonlanır.
VazgecmeOlayın, Olay akışı sırasında durdurulabileceğini belirtir. true ise Olay durdurulabilir. false ise durdurulamaz.

Aşağıdaki örnek, createEvent ile oluşturulan bir fare Olay'ının, initEvent ile tıklama olarak tanımlanıp dispatchEvent ile bir input:button elementine yönlendirilmesini göstermektedir.

<input type="button" value="Olay Oluştur" onClick="olayYap()"/>
<input id="buton" type="button" value="Tıklama Bana!" onClick="tiklamaBana()"/>

<script type="text/javascript">

function tiklamaBana()
{
	alert("Tıklama Bana!");
}

function olayYap()
{
	var olay = document.createEvent("MouseEvents");
	
	olay.initEvent("click", true, true);
	
	tiklamaButon = document.getElementById('buton');	
	tiklamaButon.dispatchEvent(olay);
}
</script>
Test Edin
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |