myNotlar Logo

event.initMouseEvent()


Firefox Opera

event.initMouseEvent() metodu, document.createEvent("MouseEvents") metodu ile oluşturulan bir Fare Olay'ının ilk değerlerinin verilmesini sağlar.

Sözdizimi

event.initKeyEvent( Tip, Donus, Vazgec, View, 
          Ayrinti, screenX, screenY, clientX, clientY,
          Ctrl, Alt, Shift, Meta, Buton, ilgiliHedef )
TipString olarak olay tipi. (click, mouseover, mousemove, vs. )
DonusOlayın Kök elemente dönüp-dönmeyeceğini belirtir. true ise döner. false ise olay akışı hedef elementte sonlanır.
VazgecOlayın, Olay akışı sırasında durdurulabileceğini belirtir. true ise Olay durdurulabilir. false ise durdurulamaz.
ViewBu değer window olarak kalmalı.
AyrintiFare tuşuna tıklama sayısı. (event.detail)
screenXevent.screenX değeri
screenYevent.screenY değeri
clientXevent.clientX değeri
clientYevent.clientY değeri
CtrlCtrl tuşu basılı mı? true/false
AltAlt tuşu basılı mı? true/false
ShiftShift tuşu basılı mı? true/false
MetaMeta tuşu basılı mı? true/false
ButonBasılan fare tuşunun değeri. event.button
ilgiliHedefSadece mouseover ve mouseout olaylarında ilgili hedef element referansını belirtir. Genel olarak null olmalıdır. Ayrıntılı bilgiyi Mozilla sitesinde "event.relatedTarget" sayfasında bulabilirsiniz.

Aşağıdaki örnek, bir DIV elementi üzerinde mousedown ve mouseup olaylarının simüle edilmesini göstermektedir.

<style type="text/css">
#ornekDiv
{
  width:120px; 
  height:90px; 
  background-color:#77AA00;
  color:white;
  font-weight:bold;
}
</style>

<input type="button" value="onMouseDown Yap" onClick="divIslem('mousedown')"/>
<input type="button" value="onMouseUp Yap" onClick="divIslem('mouseup')"/>

<div id="ornekDiv" 
  onMouseDown="divFareDown(event)" 
  onMouseUp="divFareUp(event)"></div>
  
<script type="text/javascript">

ornekDiv = document.getElementById('ornekDiv');

function divIslem(islem)
{
  var olay = document.createEvent("MouseEvents");
  
  olay.initMouseEvent(islem, true, true, window, 1,
        0, 0, 0, 0, false, false, false, false, 1, null );
    
  ornekDiv.dispatchEvent(olay);
}

function divFareDown(olay) {
  ornekDiv.innerHTML = olay.type;
  ornekDiv.style.backgroundColor = "#FF0000";
}
function divFareUp(olay) {
  ornekDiv.innerHTML = olay.type;
  ornekDiv.style.backgroundColor = "#77AA00";
}
</script>
Test Edin
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |