myNotlar Logo

event.keyCode


Internet Explorer Firefox Opera

event.keyCode özelliği, klavyeden basılan normal veya özel bir tuşun unicode değerini verir.

Sözdizimi

karKod = event.keyCode

Dönüş Değeri

karKodBasılan tuşun unicode değeri.

keyCode özelliğinin döndürdüğü değer tarayıcıya ve olay'a göre değişiklik gösterir. keypress olayında, Firefox tarayıcısı sadece PAGE-UP, BACKSPACE vb. gibi özel karakterlerin unicode değerini döndürürken, Internet Explorer ve Opera tarayıcılarında basılan herhangi bir karakterin değerini döndürür. keydown ve keyup olaylarında ise bütün tarayıcılarda normal karakterlerin büyük harf unicode değerlerini döndürür.

keydown ve keyup olaylarında sadece büyük harf değerlerini döndürmesinin mantığı, bu olay tutucularının tuş kombinasyonu kontrollerinde kullanılması ve tuş kombinasyonlarının alternatiflerinin olmamasıdır. Örneğin, genel kullanımda CTRL + C tuş kombinasyonunun, CTRL + küçük C gibi tanımlaması yapılamaz.

Aşağıdaki örnek, keyCode özelliğinin keypress, keydown ve keyup olay tutucuları ile kullanımı göstermektedir.

<table><tr><td>
<div style=" padding:10px; width:250px; color:white; 
	height:125px; background-color:#0077CC; text-align:center">
	
	<b><u>keypress</u></b>
	<br/>Lütfen HOME, DELETE, vb. gibi karakter olmayan tuşlara basın.
	<br/>
	<input id="keypressGiris" type="text" style="width:100%"/>
	<div id="keypressBilgi"></div>
</div>
</td><td>
<div style=" padding:10px; width:250px; color:white; 
	height:125px; background-color:#55AA00; text-align:center">
	
	<b><u>keydown - keyup</u></b>
	<br/>Lütfen klavyeden herhangi bir tuşa basın.
	<br/>
	<input id="keyupdownGiris" type="text" style="width:100%"/>
	<div id="keyupdownBilgi"></div>
</div>
</td></tr></table>

<script type="text/javascript">

var keypr = document.getElementById('keypressGiris');
var keyud = document.getElementById('keyupdownGiris');
var keyprBil = document.getElementById('keypressBilgi');
var keyudBil = document.getElementById('keyupdownBilgi');

function keypressKont(olay)
{
	olay = olay || event;
	keyprBil.innerHTML = "Karakter Kodu : " + olay.keyCode + 
		"<br/>Karakter : " + String.fromCharCode(olay.keyCode);
	return false;	
}

function keyupdownKont(olay)
{
	olay = olay || event;
	keyudBil.innerHTML = "Karakter Kodu : " + olay.keyCode + 
		"<br/>Karakter : " + String.fromCharCode(olay.keyCode);	
	return false;	
}

keypr.onkeypress = keypressKont;
keyud.onkeydown = keyupdownKont;
keyud.onkeyup = keyupdownKont;
</script>
Test Edin
keypress
Lütfen HOME, DELETE, vb. gibi karakter olmayan tuşlara basın.
keydown - keyup
Lütfen klavyeden herhangi bir tuşa basın.
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Ne demek | Oyunlar | Spiele |