myNotlar Logo

offsetX ve offsetY


Internet Explorer Opera

offsetX ve offsetY özellikleri, ilgili olayın gerçekleştiği nesne/katman içinde fare işaretçisi konumunun üstten ve soldan uzaklığını verirler.

Bu değerlerin Firefox tarayıcısındaki karşılıkları layerX ve layerY özellikleridir.

Sözdizimi

yatay = event.offsetX

dikey = event.offsetY

Dönüş Değeri

yatayFare işaretçisinin, nesne içindeki soldan uzaklığı.
dikeyFare işaretçisinin, nesne içindeki üstten uzaklığı.

Aşağıdaki örnek, fare işaretçisinin doküman üzerinde ve Div ve Table elementleri içindeki konumunun dinamik olarak gösterilmesini göstermektedir.

<table id="anaTablo"><tr><td width="50%">

<table id="ornekTablo" style="background-color:#55AA55;"><tr><td>
Tablo Sütunu
</td></tr></table>

</td><td width="50%">

<div id="ornekDiv" style="background-color:#5555AA;"> DIV </div>

</td></tr></table>


<div id="bilgiKutu"></div>

<script type="text/javascript">

var bilgiKutu = document.getElementById('bilgiKutu');

function yakala()
{
  var yazilacak = "Soldan (offsetX) : " + event.offsetX +
        "<br/>Üstten (offsetY) : " + event.offsetY;
        
  bilgiKutu.innerHTML = yazilacak;
}

document.onmousemove = yakala;
</script>
Test Edin
Tablo Sütunu
DIV
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Türkçe Sözlük | Oyunlar | Spiele |