myNotlar Logo

screenX ve screenY


screenX ve screenY Özellikleri

Internet Explorer Firefox Opera

screenX ve screenY özellikleri, sistem ekranı üzerinde fare işaretçisi konumunun üstten ve soldan uzaklığını döndürürler.

Sözdizimi

yatay = event.screenX

dikey = event.screenY

Dönüş Değeri

yatayFare işaretçisinin, sistem ekranı üzerindeki soldan uzaklığı.
dikeyFare işaretçisinin, sistem ekranı üzerindeki üstten uzaklığı.

Aşağıdaki örnek, fare butonlarına tıklandığı zaman işaretçinin doküman ve ekran üzerindeki tıklama konumlarını göstermektedir.

<style type="text/css">
#bilgiKutu
{
  padding:10px;
  color:white;
  font-weight:bold;
  background-color:#559900;
  border:solid 2px #008800;
  width:150px;
}
</style>

<div id="bilgiKutu"></div>

<script type="text/javascript">

var bilgiKutu = document.getElementById('bilgiKutu');
function yakala(olay)
{
  var yazilacak = "pageX  : " + olay.pageX +
        "<br/>pageY  : " + olay.pageY + 
        "<br/>screenX : " + olay.screenX + 
        "<br/>screenY : " + olay.screenY;    
        
  bilgiKutu.innerHTML = yazilacak;
}

document.onmousedown = yakala;
</script>
Test Edin
Sayfanın herhangi bir yerine tıklayın.
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Anlam | Oyunlar | Spiele |