myNotlar Logo

event.shiftKey


Internet Explorer Firefox Opera

event.shiftKey özelliği, klavyede SHIFT tuşuna basılıp-basılmadığını döndürür.

Sözdizimi

sonuc = event.shiftKey

Dönüş Değeri

sonucBoolean değer alır. true ise SHIFT tuşu basılı, false ise basılı değildir.

Aşağıdaki örnek, klavyeden CTRL, SHIFT ve ALT tuşları ile birlikte basılan tuş kombinasyonunun yazdırılmasını göstermektedir.

<div id="bilgiKutu" 	
	style="width:250px;
	min-height:100px;
	background-color:#0077CC; 
	color:white;
	font-weight:bold;
	text-align:center">
	<u>Bastığınız tuş :</u><br/>
</div>

<script type="text/javascript">

function kontrol(olay)
{
	olay = olay || event; 

	var yazilacak = "";	
	
	if(olay.ctrlKey) yazilacak += "CTRL + ";
	if(olay.shiftKey) yazilacak += "SHIFT + ";	
	if(olay.altKey) yazilacak += "ALT + ";	
	yazilacak += String.fromCharCode(olay.keyCode);
		
	document.getElementById('bilgiKutu').innerHTML = "<u>Bastığınız tuş :</u><br/>" + yazilacak;
}

document.onkeydown = kontrol;

</script>
Test Edin
CTRL, ALT ve SHIFT tuşları ile herhangi bir tuşa basınız.
Bastığınız tuş :
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar | Spiele |