myNotlar Logo

event.target


Firefox Opera

event.target özelliği, Olay'ın yönlendirildiği hedef elementin referansını verir.

Sözdizimi

nesne = event.target

Dönüş Değeri

nesneHedef elementin referansı.

Aşağıdaki örnek, içiçe eklenmiş DIV elementlerinde onclick olayının akış yönünü sırasıyla göstermektedir.

<div id="divAna" style="width:200px; background-color:#0077CC; 
  color:white; font-weight:bold; text-align:center; padding:15px;">
  
  <div id="div1" style="background-color:#1188DD; padding:15px;">
    <div id="div2" style="background-color:#2299EE; padding:15px;">
      <div id="div3" style="background-color:#33AAFF; padding:15px;">
        <b>Tıkla bana!</b><br/>
      </div>
    </div>
  </div>
  
</div>

<script type="text/javascript">

function olayBilgi(event) {
  var yazilacak = "event.target : " + event.target;
   yazilacak += "\nevent.target.id : " + event.target.id;
   yazilacak += "\nevent.currentTarget.id : " + event.currentTarget.id;
   yazilacak += "\nevent.target.style.backgroundColor : " + event.target.style.backgroundColor;
  
  alert(yazilacak);
}

document.getElementById('divAna').onclick = olayBilgi;
document.getElementById('div1').onclick = olayBilgi;
document.getElementById('div2').onclick = olayBilgi;
document.getElementById('div3').onclick = olayBilgi;
</script>
Test Edin
Tıkla bana!
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Türkçe Sözlük | Oyunlar | Spiele |