myNotlar Logo

event.type


Internet Explorer Firefox Opera

event.type özelliği, Olay'ın adını başındaki 'on' ön eki olmadan döndürür.

Sözdizimi

isim = event.type

Dönüş Değeri

isimOlayın adı.

Aşağıdaki örnek, bir input:text elementi üzerinde gerçekleşebilecek bazı olayların, isimlerinin yazdırılmasını göstermektedir.

İşlem yapınız : 
<input id="ornekGiris" type="text"/>

<div id="bilgiKutu" 	
	style="width:250px;
	height:200px;
	background-color:#0077CC; 
	color:white;
	font-weight:bold;
	overflow:auto;">
	<u>Bastığınız tuş :</u><br/>
</div>

<script type="text/javascript">

function kontrol(olay)
{
	olay = olay || event; 

	var yaz = "<br/>Olay adı : ";
	
	document.getElementById('bilgiKutu').innerHTML += yaz + olay.type;

}
var giris = document.getElementById('ornekGiris');

giris.onkeydown = kontrol;
giris.onkeyup = kontrol;
giris.onkeypress = kontrol;
giris.onmouseup = kontrol;
giris.onmousedown = kontrol;
giris.onfocus = kontrol;
giris.onblur = kontrol;
</script>
Test Edin
İşlem yapınız :
Bastığınız tuş :

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Türkçe Sözlük | Oyunlar | Spiele |