myNotlar Logo

event.which


Firefox Opera

event.which özelliği, keypress olayında keyCode özelliğinden farklı olarak basılan normal karakterin unicode değerini, keyup ve keydown olaylarında ise aynı şekilde, basılan herhangi bir tuşun, alfanümerik karakterlerin büyük harf değeri olmak üzere unicode değerini döndürür.

Sözdizimi

karKod = event.which

Dönüş Değeri

karKodBasılan tuşun unicode değeri.

Aşağıdaki örnek, which özelliğinin keypress, keydown ve keyup olay tutucuları ile kullanımı göstermektedir.

<table><tr><td>
<div style=" padding:10px; width:250px; color:white; 
	height:125px; background-color:#0077CC; text-align:center">
	
	<b><u>keypress</u></b>
	<br/>Lütfen klavyeden herhangi bir tuşa basınız.
	<br/>
	<input id="keypressGiris" type="text" style="width:100%"/>
	<div id="keypressBilgi"></div>
</div>
</td><td>
<div style=" padding:10px; width:250px; color:white; 
	height:125px; background-color:#55AA00; text-align:center">
	
	<b><u>keydown - keyup</u></b>
	<br/>Lütfen klavyeden herhangi bir tuşa basınız.
	<br/>
	<input id="keyupdownGiris" type="text" style="width:100%"/>
	<div id="keyupdownBilgi"></div>
</div>
</td></tr></table>

<script type="text/javascript">

var keypr = document.getElementById('keypressGiris');
var keyud = document.getElementById('keyupdownGiris');
var keyprBil = document.getElementById('keypressBilgi');
var keyudBil = document.getElementById('keyupdownBilgi');

function keypressKont(olay)
{
	olay = olay || event;
	keyprBil.innerHTML = "keyCode : " + olay.keyCode + 
			"<br/>which : " + olay.which + 
			"<br/>Karakter : " + String.fromCharCode(olay.which);
	return false;	
}

function keyupdownKont(olay)
{
	olay = olay || event;
	keyudBil.innerHTML = "keyCode : " + olay.keyCode + 
			"<br/>which : " + olay.which + 
			"<br/>Karakter : " + String.fromCharCode(olay.which);
	return false;	
}

keypr.onkeypress = keypressKont;
keyud.onkeydown = keyupdownKont;
keyud.onkeyup = keyupdownKont;
</script>
Test Edin
keypress
Lütfen klavyeden herhangi bir tuşa basınız.
keydown - keyup
Lütfen klavyeden herhangi bir tuşa basınız.
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |