myNotlar Logo

accelerator


Internet Explorer 5

accelerator özelliği, ALT tuşuna basıldığı zaman element içinde tanımlanan, tek karakterin işaretlenerek gösterilmesini sağlayan "accelerator" anahtarını içerip-içermediğini belirler. Bu gösterim, Windows 2000 ve üstü sistemlerde pencere ana menülerinde ALT tuşuna basıldığında ilgili etiketin/seçimin tek bir karakterinin altı çizgili gösterilmesi ile aynı şekildedir.

accelerator özelliği ile belirtilen karaktere ALT tuşu ile birlikte basılması durumunda her hangi bir işlem geçekleşmez. Bu özellik sadece ilgili karakterin seçime uygun olduğunu gösterir. İlgili karakter ile farklı bir nesneyi/elementi ilişkilendirmek için HTML accesskey özelliği kullanılarak aynı karakter bu özellikle de tanımlanmalıdır. Bu durumda ALT tuşu ile birlikte belirtilen harfe basıldığında elementin varsayılan olayı tetiklenecektir.

DOM Sözdizimi

element.style.accelerator = erisim

CSS Sözdizimi

accelerator: erisim
erisimfalse ise nesne accelerator anahtarı içermez. true ise içerir.

Aşağıdaki örnek, accelerator özelliğinin <u> ve <b> elementleri ile buton ve textbox etiketleri içinde kullanımını göstermektedir.

Aynı karakterlerin özellikle ilgili farklı elementlerde HTML accesskey özelliği ile tanımlandığına dikkat edin.

<style type="text/css">
u.sec, b.sec {
	accelerator: true;
}
</style>

<p><b>ALT</b> tuşuna basınız.</p>

<label for="ornekGiris"><u class="sec">L</u>ütfen giriş yapınız!</label>
<input id="ornekGiris" type="text" value="myNotlar" accesskey="L" />

<br/><br/>

<button accesskey="1" onClick="alert('1. Butona Tıkladınız!')">
	<u class="sec">1</u>. Buton
</button>
<button accesskey="2" onClick="alert('2. Butona Tıkladınız!')">
	<b class="sec">2</b>. Buton
</button>
Test Edin

ALT tuşuna basınız.
Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar | Spiele |