myNotlar Logo

background


Internet Explorer 4 Firefox 1 Opera 3.5

background özelliği, elementin beş farklı arka plan özelliğinin bir veya bir kaçının birden ayarlanmasını sağlar. Bu arka plan özellikleri şunlardır: backgroundAttachment, backgroundColor, backgroundImage, backgroundPosition ve backgroundRepeat

DOM Sözdizimi

element.style.background= "renk | resim | tekrar | sabitmi | konum"

CSS Sözdizimi

background: renk | resim | tekrar | sabitmi | konum
renkBakınız : backgroundColor
resimBakınız : backgroundImage
tekrarBakınız : backgroundRepeat
sabitmiBakınız : backgroundAttachment
konumBakınız : backgroundPosition

Bu özelliklerin hepsinin birden kullanılmasına gerek yoktur. Sadece biri veya birkaçı aralarında boşluk bırakarak birbirleriyle kombine edilebilir. Fakat, bu şekildeki kullanımda dikkat edilmesi gereken konu: background özelliğinin, belirtilmeyen değerlere varsayılan değerlerini atamasıdır. Örneğin, aşağıdaki iki ifadeden birincisi, ikinci ile aynı anlama gelmektedir.

background: blue --> background: blue none repeat scroll 0px 0px;

Burada ilk ifadenin kullanımı, eğer daha önce tanımlanmış resim ve yerleşim değerleri varsa bunların hepsinin temizlenmesine neden olacaktır.

Aşağıdaki örnek, background, width, height, text-align, margin, text-decoration, color, font-weight, margin-right ve float özelliklerinin kullanımını göstermektedir.

<style type="text/css">
#ornekDiv
{
  background: url(background_parlakDunya.jpg) black top left no-repeat;
  width:500px;
  height:150px;
  text-align:right;
}
#ornekBaslik
{
  margin:10px;
  text-decoration:underline;
}
a.ornekLink
{
  color:#C0C0F0;
  font-weight:bold;
  margin-right:10px;
}
</style>

<div id="ornekDiv">
  <div style="float:right;">
    <h2 id="ornekBaslik">Arka Plan Özellikleri</h2>
    <a class="ornekLink" href="#">backgroundColor</a><br/>
    <a class="ornekLink" href="#">backgroundImage</a><br/>
    <a class="ornekLink" href="#">backgroundRepeat</a><br/>
    <a class="ornekLink" href="#">backgroundAttachment</a><br/>
    <a class="ornekLink" href="#">backgroundPosition</a>
  </div>
</div>
Canlı Sonuç
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |