myNotlar Logo

backgroundAttachment


Internet Explorer 4 Firefox 1 Opera 3.5

backgroundAttachment özelliği, background veya background-image ile tanımlanan resmin hareketli ve sabit olmasını belirler.

DOM Sözdizimi

element.style.backgroundAttachment = "scroll | fixed"

CSS Sözdizimi

background-attachment: scroll | fixed
scrollArka plan resmi sürüklenebilir.
fixedArka plan resmi sabittir.

Bu özellik ile tanımlanan değerlere göre arka plan resminin nereye sabitleneceği ve nasıl hareket edeceği tarayıcılara göre değişmektedir!

Genel olarak tarayıcılar, ilgili elementin sürükleme çubukları oluşturacak içeriğe sahip olduğu varsayılarak, aşağıdaki şekilde davranmaktadır.

IE6 tarayıcısında, background-attachment özelliği scroll olarak belirtildiğin de arka plan resmi elementin içeriği ile birlikte elementin sürükleme çubuklarına göre hareket eder. fixed olarak belirtildiğin de arka plan resmi elementin içinde sabittir.

IE7/8 tarayıcılarında, background-attachment özelliği scroll olarak belirtildiğin de arka plan resmi elementin içeriği ile birlikte elementin sürükleme çubuklarına göre hareket eder. fixed olarak belirtildiğin de arka plan resmi, belirtilen konum değerlerine göre sayfanın görünen kısmına sabitlenir ve sadece arka plan resmi olduğu ilgili element üzerindeyken görünür.

Diğer tarayıcılarda, background-attachment özelliği scroll olarak belirtildiğin de arka plan resmi element içinde sabittir ve elementin sürükleme çubukları değil, sadece "sayfanın sürükleme çubukları" hareket ettirildiğinde element ile birlikte hareket eder (ki bu da element içinde sabit olduğunu gösterir). fixed olarak belirtildiğin de sayfanın görünen kısmına sabitlenir ve sadece arka plan resmi olduğu ilgili element üzerindeyken görünür. (Aynı zamanda bu davranış, W3C tanımlamasında tarif edilen davranıştır!)

Aşağıdaki örnek, bir resmin backgroundAttachment özelliği ile sabitlenmesini ve sürüklenmesini göstermektedir.

<style type="text/css">
#ornekDiv
{
  background-image: url(bicim/dunya.gif);
  background-attachment: scroll;
  background-position: bottom;
  background-repeat: no-repeat;
  background-color: black;
  
  color:white;
  width:500px;
  height:150px;
  overflow: auto;
}

</style>

<script type="text/javascript">
function sabitle()
{
  var div = document.getElementById("ornekDiv");
  div.style.backgroundAttachment = 'fixed';  
  bilgiGoster('fixed');
}
function birak()
{
  var div = document.getElementById("ornekDiv");
  div.style.backgroundAttachment = 'scroll';
  bilgiGoster('scroll');
}
function bilgiGoster(deger)
{
  document.getElementById("bilgiSpan").innerHTML = 
    "background-attachment: <b>"+ deger +"</b>";
}
</script>

<input type="button" value="Sabit (fixed)" onClick="sabitle()"/>
<input type="button" value="Hareketli (scroll)" onClick="birak()"/>

<span id="bilgiSpan">background-attachment: <b>scroll</b></span>

<div id="ornekDiv">
<p id="ornekParaf">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,
 sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim 
 ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
 ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate 
 velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
 cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
 laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do 
 eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
 veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
 consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
 cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat 
 non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
</p>
</div>

Not : Internet Explorer 6 harici tarayıcılarda resim, sayfanın alt-ortasına sabitlenir ve ornekDiv elementinin arkaplanı olduğu için sadece onun içinde (üzerindeyken) görünür. Resmi görebilmek için siyah renkli bölümü sürükleme çubukları ile sayfanın alt ortasına getirebilirsiniz.

Test Edin
background-attachment: scroll

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Türkçe Sözlük | Oyunlar |