myNotlar Logo

border


Internet Explorer 4 Firefox 1 Opera 3.5

border özelliği, elementin üç farklı kenarlık özelliği olan borderWidth, borderStyle ve borderColor özelliklerinin hepsinin dört kenar için belirlenmesini sağlar. borderWidth, borderStyle ve borderColor özellikleri tek başlarına dört farklı kenar için dörder farklı değer alabilirler. border özelliği ise bu özelliklere tüm kenarlar için ortak değerler atanmasını sağlar.

DOM Sözdizimi

element.style.border = "gen | bicim | renk"

Bu değerler String tipinde, aralarına boşluk ekleyerek belirlenmelidir. Değerlerin hangisinin önce veya sonra olduğunun bir önemi yoktur. Aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi istenen herhangi bir sırada belirtilebilir.

CSS Sözdizimi

border: gen | bicim | renk
genKenarlık genişlik değeri. Ayrıca, borderWidth ile belirlenebilir.
bicimKenarlık biçimi. Ayrıca, borderStyle ile belirlenebilir.
renkKenarlık rengi. Ayrıca, borderColor ile belirlenebilir.

Aşağıdaki örnek, border özelliği ile solid, groove ve ridge tipinde kenarlık oluşturulmasını göstermektedir.

<style type="text/css">
#ornekDiv1, #ornekDiv2, #ornekDiv3 {
   width:120px;
   height:90px;
}
#ornekDiv1 {
   border: solid 10px black;
}
#ornekDiv2 {
   border: 10px #0090FF groove;
}
#ornekDiv3 {
   border: #30B030 10px ridge;
}
</style>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td>
   <div id="ornekDiv1"></div>
</td><td>
   <div id="ornekDiv2"></div>
</td><td>
   <div id="ornekDiv3"></div>
</td></tr></table>
Canlı Sonuç
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Türkçe Sözlük | Oyunlar | Spiele |