myNotlar Logo

borderLeft


Internet Explorer 4 Firefox 1 Opera 3.5

borderLeft özelliği, elementin sol kenarlığının biçimini, rengini ve genişliğini belirleyen borderLeftWidth, borderLeftStyle ve borderLeftColor özelliklerinin hepsinin birden tanımlanmasını sağlar.

DOM Sözdizimi

element.style.borderLeft = "gen bicim renk"

CSS Sözdizimi

border-left: gen bicim renk
genSol kenarlığın genişliğini belirler. Bakınız : borderLeftWidth
bicimSol kenarlığın biçimini belirler. Bakınız : borderLeftStyle
renkSol kenarlığın rengini belirler. Bakınız : borderLeftColor

Bu değerler String tipinde, aralarında boşluk bırakarak belirlenmelidir. Değerlerin hangisinin önce veya sonra olduğunun bir önemi yoktur. Bunun yanında kenarlık rengi belirtilmezse varsayılan olarak yazı (ön plan - foreground) rengi kullanılır. Genişlik belirtilmezse borderLeftWidth özelliğinin varsayılan değeri olan medium değeri kullanılır.

Aşağıdaki örnek, CSS border-left özelliği ile solid, dashed ve dotted biçimlerinde ve medium, 2mm ve 0.2cm kalınlıklarında üç farklı sol kenarlık oluşturulmasını göstermektedir.

<style type="text/css">
#ornekDiv1, #ornekDiv2, #ornekDiv3 {
  background-color:#E0E0E0;
  width:90px;
  height:70px;
}
#ornekDiv1 {
  border-left: medium solid #080;
}
#ornekDiv2 {
  border-left: 2mm dashed green;
}
#ornekDiv3 {
  border-left: 0.2cm dotted #008000;
}
</style>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td>
  <div id="ornekDiv1">ornekDiv1</div>
</td><td>
  <div id="ornekDiv2">ornekDiv2</div>
</td><td>
  <div id="ornekDiv3">ornekDiv3</div>
</td>
</tr></table>
Canlı Sonuç
ornekDiv1
ornekDiv2
ornekDiv3
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar | Spiele |