myNotlar Logo

borderTop


Internet Explorer 4 Firefox 1 Opera 3.5

borderTop özelliği, elementin üst kenarlığının biçimini, rengini ve genişliğini belirleyen borderTopWidth, borderTopStyle ve borderTopColor özelliklerinin hepsinin birden belirlenmesini sağlar.

DOM Sözdizimi

element.style.borderTop = "gen bicim renk"

CSS Sözdizimi

border-top: gen bicim renk
genÜst kenarlığın genişliğini belirler. Bakınız : borderTopWidth
bicimÜst kenarlığın biçimini belirler. Bakınız : borderTopStyle
renkÜst kenarlığın rengini belirler. Bakınız : borderTopColor

Bu değerler String tipinde, aralarında boşluk bırakarak belirlenmelidir. Değerlerin hangisinin önce veya sonra olduğunun bir önemi yoktur. Bunun yanında kenarlık rengi belirtilmezse varsayılan olarak yazı (ön plan - foreground) rengi kullanılır. Genişlik belirtilmezse borderTopWidth özelliğinin varsayılan değeri olan medium değeri kullanılır.

Aşağıdaki örnek, CSS border-top özelliğinin bir kaç farklı tanımlaması ile üst kenarlık oluşturulmasını göstermektedir.

<style type="text/css">
#ornekDiv1, #ornekDiv2, #ornekDiv3 {
  background-color:#E0E0E0;
  width:90px;
  height:70px;
}
#ornekDiv1 {
  border-top: medium solid #080;
}
#ornekDiv2 {
  border-top: 2mm dashed green;
}
#ornekDiv3 {
  border-top: 0.2cm dotted #008000;
}
</style>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td>
  <div id="ornekDiv1">ornekDiv1</div>
</td><td>
  <div id="ornekDiv2">ornekDiv2</div>
</td><td>
  <div id="ornekDiv3">ornekDiv3</div>
</td>
</tr></table>
Canlı Sonuç
ornekDiv1
ornekDiv2
ornekDiv3
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Anlam | Oyunlar | Spiele |