myNotlar Logo

color


Internet Explorer Firefox Opera

color özelliği, elementin kenarlık (border) ve yazı rengini belirleyen ön plan (foreground) rengini ayarlar.

DOM Sözdizimi

element.style.color = renk

CSS Sözdizimi

color: renk
renkİsimlendirilmiş HTML Renklerinden birini veya aşağıda gösterilen RGB renk belirleme varyasyonları ile belirtilen bir renk değeri alır. Ayrıca, standart HTML renkleri, HTML Renk Tablosunda gösterilmektedir.

Renk Değerlerinin Belirlenmesi

color özelliğine atanabilecek isimlendirilmiş standart renk değerleri HTML Renk Tablosunda gösterilmiştir. Ayrıca, aşağıdaki tabloda kısaca gösterildiği gibi dört farklı şekilde RGB renkleri tanımlanabilir.

border-bottom-color: green;         // Ön tanımlı HTML Renk İsimlerinden biri

border-bottom-color: #fff;         // #rgb
border-bottom-color: #ffffff;        // #rrggbb
border-bottom-color: rgb(255, 255, 255);  // 0 - 255 arası tamsayı
border-bottom-color: rgb(100%, 100%, 100%); // 0.0% - 100.0% arası kayar noktalı sayı

Aşağıdaki örnek, CSS color özelliğinin kullanımını ve border özelliği ile kenarlığın renk değeri belirtilmeden oluşturulmasını göstermektedir.

<style type="text/css">
p#paraf
{
	color: blue;		/* color ile ön plan renkleri tanımlanıyor. */
	
	border: 1px dashed;	/* "border" ile renk belirtilmiyor. */
}
</style>

<p id="paraf">Bu paragraf CSS color özelliğinin ve border-width 
ve border-style özellikleri ile renk değeri belirtilmeden oluşturulan kenarlığın 
test edildiği bir paragraftır.</p>
Canlı Sonuç

Bu paragraf CSS color özelliğinin ve border özelliği ile renk değeri belirtilmeden oluşturulan kenarlığın test edildiği paragraftır.


Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |