myNotlar Logo

fontFamily


Internet Explorer Firefox Opera

fontFamily özelliği, element içinde kullanılacak yazı tipini ve alternatif yazı tiplerini yüksek öncelikten düşük önceliğe doğru belirlenmesini sağlar. Alternatif fontlar birbirlerinden virgül ile ayrılarak belirtilir.

DOM Sözdizimi

element.style.fontFamily = "yazitipi [, yazitipi ]"

CSS Sözdizimi

font-family: yazitipi [, yazitipi ]
yazitipiİlk değerin yüksek önceliğe sahip olduğu bir kereden fazla tekrarlanabilen bu değer, font ailesini veya genel font ailesini belirler.

Font ailesi olarak tırnak işaretleri arasında tarayıcının desteklediği herhangi bir yazı fontu adı belirtilebilir. Genel font olarak ise, serif, sans-serif, cursive, fantasy, ve monospace değerlerinden biri tırnak işaretleri arasına almadan belirtilebilir. Genel fontlar sistemlerde gömülü olan yazı tipleridir.

Kodların çalışacağı sistemde kurulu olan fontlar bilinemeyeceği için font-family tanımlanırken son değer genel fontlardan biri olmalıdır.

Aşağıdaki örnek, CSS font-family özelliği ile bir kaç farklı fonr ailesi ve genel font tanımlamasını göstermektedir.

<style type="text/css">
p.font1 { font-family: "Times New Roman";}
p.font2 { font-family: "Courier New"; }
p.font3 { font-family: sans-serif; }
p.font4 { font-family: fantasy; }
p.font5 { font-family: "Blackadder ITC"; }
</style>

<p class="font1">Bu paragrafta "<b>Times New Roman</b>" yazı tipi ailesi kullanılmıştır.</p>
<p class="font2">Bu paragrafta "<b>Courier New</b>" yazı tipi ailesi kullanılmıştır.</p>
<p class="font3">Bu paragrafta "<b>sans-serif</b>" genel yazı tipi kullanılmıştır.</p>
<p class="font4">Bu paragrafta "<b>fantasy</b>" genel yazı tipi kullanılmıştır.</p>
<p class="font5">Bu paragrafta "<b>Blackadder ITC</b>" yazı tipi ailesi kullanılmıştır.</p>
Canlı Sonuç

Bu paragrafta "Times New Roman" yazı tipi ailesi kullanılmıştır.

Bu paragrafta "Courier New" yazı tipi ailesi kullanılmıştır.

Bu paragrafta sans-serif genel yazı tipi kullanılmıştır.

Bu paragrafta fantasy genel yazı tipi kullanılmıştır.

Bu paragrafta "Blackadder ITC" yazı tipi ailesi kullanılmıştır.

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Türkçe Sözlük | Oyunlar | Spiele |