myNotlar Logo

listStyle


Internet Explorer Firefox Opera

listStyle özelliği, elementin üç farklı liste biçimi özellikleri olan listStyleImage, listStylePosition ve listStyleType özelliklerinin hepsinin birden belirlenmesini sağlar. UL, OL ve LI elementlerinde kullanılabilen CSS list-style özelliği, ayrıca display özelliği list-item olarak belirtilmiş tüm elementlerde kullanılabilir.

DOM Sözdizimi

element.style.listStyle = "tip konum resim"

CSS Sözdizimi

list-style: tip konum resim
tipListe tipini belirler. Ayrıca bakınız: listStyleType
konumListe iminin konumunu içeride veya dışarıda olarak belirler. Ayrıca bakınız: listStylePosition
resimListe imi olarak kullanılacak resmi belirler. Ayrıca bakınız: listStyleImage

Aşağıdaki örnek, div elementlerinin display özelliklerinin list-item değeri ile liste elemanı olarak tanımlanmasını göstermektedir.

<style type="text/css">
.ornekDiv1, .ornekDiv2 {
  display: list-item;
  margin-left: 20px;
}
.ornekDiv1 {  
  list-style: outside circle;  
}
.ornekDiv2 {
  list-style: inside disc;
}
</style>

<div class="ornekDiv1">Seçim 1</div>
<div class="ornekDiv1">Seçim 2</div>

<div class="ornekDiv2">Seçim 1</div>
<div class="ornekDiv2">Seçim 2</div>
Canlı Sonuç
Seçim 1
Seçim 2
Seçim 1
Seçim 2
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Türkçe Sözlük | Oyunlar | Spiele |