myNotlar Logo

Style ve CSS Özellikleri Karşılaştırmalı Listesi


Bu liste, DOM Style nesnesinin Internet Explorer, Firefox ve Opera tarayıcılarında kullanılabilen tüm özellikleri ile karşılığı olan CSS özellik isimlerini göstermektedir. Tablonun sol tarafında DOM style nesnesinin özellikleri, sağ tarafında ise CSS özellikleri bulunmaktadır. CSS Özellik Adı sütunundaki özelliklerin bir kısmı tarayıcıya özgü "tarayıcı genişletmesi" olan özelliklerdir. Bu yüzden, bu sütundaki özelliklerin hepsi CSS standartı değildir. Tarayıcıların gösterildiği, ortadaki üç sütundan her biri bir tarayıcıya aittir. Bu sütunlarda ilgili özelliği destekleyen tarayıcıların kısa adı ile minimum sürümleri yer almaktadır. Bu sütunlardan birinin boş olması tarayıcının ilgili özelliği desteklemediğini gösterir. Tarayıcı isimleri ve sürümleri aşağıda gösterilmektedir.

  • IE : Internet Explorer 4.0 veya 5.0 ve üzeri
  • FF : Mozilla Firefox 2.0 ve üzeri
  • Opera : Opera Browser 9.0 ve üzeri

Internet Explorer kısaltmalarındaki rakam, minimum sürümünü ifade eder. Örneğin IE8, "Internet Explorer 8.0 ve üzeri" anlamına gelir.

DOM Özellik AdıIEFFOperaCSS Özellik Adı
accelerator IE5 accelerator
azimuth IE FF azimuth
background IE FF Opera background
backgroundAttachment IE FF Opera background-attachment
backgroundColor IE FF Opera background-color
backgroundImage IE FF Opera background-image
backgroundPosition IE FF Opera background-position
backgroundPositionX IE background-position-x
backgroundPositionY IE background-position-y
backgroundRepeat IE FF Opera background-repeat
behavior IE5 behavior
border IE FF Opera border
borderBottom IE FF Opera border-bottom
borderBottomColor IE FF Opera border-bottom-color
borderBottomStyle IE FF Opera border-bottom-style
borderBottomWidth IE FF Opera border-bottom-width
borderCollapse IE5 FF Opera border-collapse
borderColor IE FF Opera border-color
borderLeft IE FF Opera border-left
borderLeftColor IE FF Opera border-left-color
borderLeftStyle IE FF Opera border-left-style
borderLeftWidth IE FF Opera border-left-width
borderRight IE FF Opera border-right
borderRightColor IE FF Opera border-right-color
borderRightStyle IE FF Opera border-right-style
borderRightWidth IE FF Opera border-right-width
borderSpacing IE8 FF Opera border-spacing
borderStyle IE FF Opera border-style
borderTop IE FF Opera border-top
borderTopColor IE FF Opera border-top-color
borderTopStyle IE FF Opera border-top-style
borderTopWidth IE FF Opera border-top-width
borderWidth IE FF Opera border-width
bottom IE5 FF Opera bottom
captionSide IE8 FF Opera caption-side
clear IE FF Opera clear
clip IE FF Opera clip
clipLeft IE ?
clipRight IE ?
clipTop IE ?
color IE FF Opera color
content IE8 FF Opera content
counterIncrement IE8-? FF Opera counter-increment
counterReset IE8-? FF Opera counter-reset
cssFloat FF Opera float
cssText IE FF ?
cue FF Opera cue
cueAfter FF Opera cue-after
cueBefore Opera cue-before
cursor IE FF Opera cursor
direction IE5 FF Opera direction
display IE FF Opera display
elevation FF Opera elevation
emptyCells FF Opera empty-cells
filter IE filter
font IE FF Opera font
fontFamily IE FF Opera font-family
fontSize IE FF Opera font-size
fontSizeAdjust FF Opera font-size-adjust
fontStretch FF Opera font-stretch
fontStyle IE FF Opera font-style
fontVariant IE FF Opera font-variant
fontWeight IE FF Opera font-weight
hasLayout IE ?
height IE FF Opera height
imeMode IE FF3 ime-mode
layoutFlow IE layout-flow
layoutGrid IE5 layout-grid
layoutGridChar IE5 layout-grid-char
layoutGridLine IE5 layout-grid-line
layoutGridMode IE5 layout-grid-mode
layoutGridType IE5 layout-grid-type
left IE FF Opera left
length FF CSS Ölçü birimi
letterSpacing IE FF Opera letter-spacing
lineBreak IE5 line-break
lineHeight IE FF Opera line-height
listStyle IE FF Opera list-style
listStyleImage IE FF Opera list-style-image
listStylePosition IE FF Opera list-style-position
listStyleType IE FF Opera list-style-type
margin IE FF Opera margin
marginBottom IE FF Opera margin-bottom
marginLeft IE FF Opera margin-left
marginRight IE FF Opera margin-right
marginTop IE FF Opera margin-top
markerOffset FF Opera marker-offset
marks FF Opera marks
maxHeight IE7 FF Opera max-height
maxWidth IE7 FF Opera max-width
media IE Aciklama
minHeight IE6 FF Opera min-height
minWidth IE7 FF Opera min-width
MozAppearance FF -moz-appearance
MozBackgroundClip FF -moz-background-clip
MozBackgroundInlinePolicy FF -moz-background-inline-policy
MozBackgroundOrigin FF -moz-background-origin
MozBinding FF -moz-binding
MozBorderBottomColors FF -moz-border-bottom-colors
MozBorderLeftColors FF -moz-border-left-colors
MozBorderRadius FF -moz-border-radius
MozBorderRadiusBottomleft FF -moz-border-radius-bottomleft
MozBorderRadiusBottomright FF -moz-border-radius-bottomright
MozBorderRadiusTopleft FF -moz-border-radius-topleft
MozBorderRadiusTopright FF -moz-border-radius-topright
MozBorderRightColors FF -moz-border-right-colors
MozBorderTopColors FF -moz-border-top-colors
MozBoxAlign FF -moz-box-align
MozBoxDirection FF -moz-box-direction
MozBoxFlex FF -moz-box-flex
MozBoxOrdinalGroup FF -moz-box-ordinal-group
MozBoxOrient FF -moz-box-orient
MozBoxPack FF -moz-box-pack
MozBoxSizing FF -moz-box-sizing
MozColumnCount FF -moz-column-count
MozColumnGap FF -moz-column-gap
MozColumnWidth FF -moz-column-width
MozFloatEdge FF -moz-float-edge
MozForceBrokenImageIcon FF -moz-force-broken-image-icon
MozImageRegion FF -moz-image-region
MozMarginEnd FF -moz-margin-end
MozMarginStart FF -moz-margin-start
MozOpacity FF -moz-opacity
MozOutline FF -moz-outline
MozOutlineColor FF -moz-outline-color
MozOutlineOffset FF -moz-outline-offset
MozOutlineRadius FF -moz-outline-radius
MozOutlineRadiusBottomleft FF -moz-outline-radius-bottomleft
MozOutlineRadiusBottomright FF -moz-outline-radius-bottomright
MozOutlineRadiusTopleft FF -moz-outline-radius-topleft
MozOutlineRadiusTopright FF -moz-outline-radius-topright
MozOutlineStyle FF -moz-outline-style
MozOutlineWidth FF -moz-outline-width
MozPaddingEnd FF -moz-padding-end
MozPaddingStart FF -moz-padding-start
MozUserFocus FF -moz-user-focus
MozUserInput FF -moz-user-input
MozUserModify FF -moz-user-modify
MozUserSelect FF -moz-user-select
msInterpolationMode IE7 -ms-interpolation-mode
onBefore FF ?
opacity FF Opera opacity
orphans IE8 FF Opera orphans
outline IE8 FF Opera outline
outlineColor IE8 FF Opera outline-color
outlineStyle IE8 FF Opera outline-style
outlineWidth IE8 FF Opera outline-width
overflow IE FF Opera overflow
overflowX IE FF overflow-x
overflowY IE FF overflow-y
padding IE FF Opera padding
paddingBottom IE FF Opera padding-bottom
paddingLeft IE FF Opera padding-left
paddingRight IE FF Opera padding-right
paddingTop IE FF Opera padding-top
page FF Opera page
pageBreakAfter IE FF Opera page-break-after
pageBreakBefore IE FF Opera page-break-before
pageBreakInside IE8 FF Opera page-break-inside
parentRule FF ?
pause FF Opera pause
pauseAfter FF Opera pause-after
pauseBefore FF Opera pause-before
pitch FF Opera pitch
pitchRange FF Opera pitch-range
pixelBottom IE Aciklama
pixelHeight IE Aciklama
pixelLeft IE Aciklama
pixelRight IE Aciklama
pixelTop IE Aciklama
pixelWidth IE Aciklama
playDuring FF Opera play-during
posBottom IE Aciklama
posHeight IE Aciklama
position IE FF Opera position
posLeft IE Aciklama
posRight IE Aciklama
posTop IE Aciklama
posWidth IE Aciklama
quotes FF Opera quotes
richness FF Opera richness
right IE5 FF Opera right
rubyAlign IE ruby-align
rubyOverhang IE ruby-overhang
rubyPosition IE ruby-position
scrollbar3dLightColor IE5.5 scrollbar-3dlight-color
scrollbarArrowColor IE5.5 scrollbar-arrow-color
scrollbarBaseColor IE5.5 scrollbar-base-color
scrollbarDarkShadowColor IE5.5 scrollbar-darkshadow-color
scrollbarFaceColor IE5.5 scrollbar-face-color
scrollbarHighlightColor IE5.5 scrollbar-highlight-color
scrollbarShadowColor IE5.5 scrollbar-shadow-color
scrollbarTrackColor IE Aciklama
size FF Opera size
speak FF Opera speak
speakHeader FF Opera speak-header
speakNumeral FF Opera speak-numeral
speakPunctuation FF Opera speak-punctuation
speechRate FF Opera speech-rate
stress FF Opera stress
styleFloat IE float
tableLayout IE5 FF Opera table-layout
textAlign IE FF Opera text-align
textAlignLast IE5.5 text-align-last
textAutospace IE5 text-autospace
textDecoration IE FF Opera text-decoration
textDecorationBlink IE ?
textDecorationLineThrough IE ?
textDecorationNone IE ?
textDecorationOverline IE ?
textDecorationUnderline IE ?
textIndent IE FF Opera text-indent
textJustify IE5 text-justify
textKashidaSpace IE5.5 text-kashida-space
textOverflow IE6 text-overflow
textShadow FF Opera text-shadow
textTransform IE FF Opera text-transform
textUnderlinePosition IE5.5 text-underline-position
top IE FF Opera top
type IE Aciklama
unicodeBidi IE FF Opera unicode-bidi
verticalAlign IE FF Opera vertical-align
visibility IE FF Opera visibility
voiceFamily FF Opera voice-family
volume FF Opera volume
whiteSpace IE5.5 FF Opera white-space
widows IE8 FF Opera widows
width IE FF Opera width
wordBreak IE5 word-break
wordSpacing IE6 FF Opera word-spacing
wordWrap IE5.5 word-wrap
writingMode IE7 writing-mode
zIndex IE FF Opera z-index
zoom IE5.5 zoom


Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar | Spiele |