myNotlar Logo

textAlign


Internet Explorer Firefox Opera

textAlign özelliği, element içindeki metnin yaslama şeklini belirler.

Sözdizimi

element.style.textAlign = "dizgi"

CSS Sözdizimi

text-align: dizgi
dizgi

Aşağıdaki değerleri alabilir.

  • left : Metni sola yaslar.
  • center : Metni ortalar.
  • right : Metni sağa yaslar.
  • justify : Metni sola ve sağa (her iki tarafa da) yaslar.

Aşağıdaki örnek, textAlign özelliğinin left, center, right ve justify değerlerinin bir paragrafta kullanımını göstermektedir.

<style type="text/css">
p#ornekParaf
{
	text-align: left;
	font-size: 1pc;
	width:500px;
	padding:5px;
	border: solid 1px red;
}
</style>

<script type="text/javascript">
function ayarla(dizgi)
{
	document.getElementById("ornekParaf").style.textAlign = dizgi;
}
</script>

<input type="button" value="Sola Yasla" onClick="ayarla('left')" />
<input type="button" value="Sağa Yasla" onClick="ayarla('right')" />
<input type="button" value="Ortala" onClick="ayarla('center')" />
<input type="button" value="Sola-Sağa Yasla" onClick="ayarla('justify')" />

<p id="ornekParaf">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, 
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim 
ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat.
</p>
Canlı Sonuç

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Türkçe Sözlük | Oyunlar | Spiele |