myNotlar Logo

textTransform


Internet Explorer Firefox Opera

textTransform özelliği, element içinde kullanılanıl metnin gösterilme biçimini belirler.

DOM Sözdizimi

element.style.textTransform = "gosterim"

CSS Sözdizimi

text-transform: gosterim
gosterim

Aşağıdaki değerleri alarak metnin gösterilme biçimini belirler.

 • none : Metin değiştirilmez. (Varsayılan değer)
 • capitalize : Metindeki her kelimenin ilk harfi büyük gösterilir.
 • uppercase : Metindeki tüm harfler büyük gösterilir.
 • lowercase : Metindeki tüm harfler küçük gösterilir.

Aşağıdaki örnek, sadece büyük, sadece küçük ve irili ufaklı harflere sahip kelimeler içeren bir paragrafta CSS text-transform özelliğinin capitalize, uppercase ve lowercase değerlerinin kullanımını göstermektedir.

<style type="text/css">
#ornekParaf
{
  text-transform:none;
}
</style>

<script type="text/javascript">
function ayarla(deger)
{
  var paraf = document.getElementById("ornekParaf");
  
  paraf.style.textTransform = deger;
}
</script>
<input type="button" value="Normal Göster (none)" onclick="ayarla('none')" />
<input type="button" value="İlk Harfler Büyük (capitalize)" onclick="ayarla('capitalize')" />
<input type="button" value="Tüm Harfler Büyük (uppercase)" onclick="ayarla('uppercase')" />
<input type="button" value="Tüm Harfler Küçük (lowercase)" onclick="ayarla('lowercase')" />

<p id="ornekParaf">Bu PARAGRAF içinde, "SADECE BÜYÜK", "sadece küçük" ve 
"iRiLi-UfAkLı" harflere sahip kelimeler içeren örnek bir pArAgRaFtIr. 
Ayrıca Tükçe harfleri de (ğüşiöçı - ĞÜŞİÖÇI) içermektedir.</p>
Canlı Sonuç

Bu PARAGRAF içinde, "SADECE BÜYÜK", "sadece küçük" ve "iRiLi-UfAkLı" harflere sahip kelimeler içeren örnek bir pArAgRaFtIr. Ayrıca Tükçe harfleri de (ğüşiöçı - ĞÜŞİÖÇI) içermektedir.

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Ne demek | Oyunlar | Spiele |