myNotlar Logo

window.clearInterval()


Internet Explorer Firefox Opera

window.clearInterval metodu, setInterval metodu ile ayarlanmış tekrarlama işlemini iptal eder. İptal işleminin uygulanması için setInterval metodu kurulduğunda alınan kimlik kodunun, clearInterval metoduna parametre olarak verilmesi gerekir.

Sözdizimi

window.clearInterval(tekrarKimlik)
tekrarKimliksetInterval metodunun belirlediği kimlik numarası.

Aşağıdaki örnek, setInterval metodunun her 1000 milisaniyede Say() fonksiyonunu çağırması için ayarlanarak, bu işleme atanan kimlik kodunun alınmasını ve işlem 10 defa tekrarlandıktan sonra clearInterval ile iptal edilmesini göstermektedir.

<script type="text/javascript">

var sayilan;
var tekrarKimlik;

function saymayaBasla()
{
   sayilan = 0;
   tekrarKimlik = window.setInterval('Say()', 1000);
   Say();
}
function Say()
{
   sayilan++;
   document.getElementById('bilgiKutu').innerHTML = sayilan;
   if(sayilan == 10) 
      window.clearInterval(tekrarKimlik)
}
</script>

<input type="button" value="Saymaya Başla" onClick="saymayaBasla()" />
<div id="bilgiKutu" style="font-size:large;"></div>
Canlı Sonuç
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar |