myNotlar Logo

window.clearTimeout()


Internet Explorer Firefox Opera

window.clearTimeout metodu, setTimeout metodu ile ayarlanmış zamanlama işlemini iptal eder. İptal işlemi için setTimeout ile zamanlayıcı kurulduğunda alınan zamanlama kimlik numarasının clearTimeout metoduna parametre olarak aktarılması gerekir.

Sözdizimi

window.clearTimeout(zamanKimlik);
zamanKimliksetTimeout metodu ile elde edilen zamanlayıcı kimliği.

zamanKimlik'inin yanlış girilmesi durumunda tarayıcı hiç bir işlem yapmaz ve herhangi bir hata uyarısı göstermez

Aşağıdaki örnek, Say() fonksiyonu içinde setTimeout metodunun, Say() fonksiyonu her çağrıldığında 1000 milisaniye sonra tekrar Say() fonksiyonunu çağırması için ayarlanarak, bu işleme atanan zamanlayıcı kimlik kodunun alınmasını ve sayKontrol() foksiyonu ile işlem 10 defa tekrarlandıktan sonra clearTimeout ile iptal edilmesini göstermektedir.

 sayKontrol() fonksiyonunun say() fonksiyonu içine eklenmemesi durumunda setTimeout(), say() fonksiyonu her 1000 milisaniyede çağıracağı için işlem sonsuz döngüye girer.

<script type="text/javascript">

var sayilan;
var sayKimlik;
function Basla()
{
  sayiliyor = true;
  sayilan = 0;
  Say();
}
function Say()
{
  sayilan++;
  document.getElementById('bilgiKutu').innerHTML = sayilan;   
  sayKimlik = window.setTimeout('Say()',1000);
  sayKontrol();
}
function sayKontrol()
{
  if(sayilan >= 10) 
   window.clearTimeout(sayKimlik);
}

</script>

<input type="button" value="Saymaya Başla" onClick="Basla()"/>
<div id="bilgiKutu"></div>
Canlı Sonuç
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar | Spiele |