myNotlar Logo

window.close()


IE FF Opera

window.close metodu, window.open metodu ile açılan pencerenin kapatılmasını sağlar. window.close ile güncel pencere kapatılmak istendiğinde popüler tarayıcılar aşağıdaki şekilde davranırlar.

  • Internet Explorer 5+ : Pencerenin kapatılıp kapatılamayacağını sorar.
  • Firefox 1.5+ : Herhangi bir işlem yapmaz.
  • Opera 9+ : Pencereyi kapatır.
  • Safari 2+ : Herhangi bir işlem yapmaz.

Sözdizimi

pencereRef = window.open( ... );
pencereRef.close();
pencereRefwindow.open ile açılan pencerenin/sekmenin referansı.

Aşağıdaki örnek, window.open metodu ile güncel pencere adresinin yeni bir pencerede açılmasını ve close metodu ile açılan pencerenin kapatılmasını göstermektedir.

<script type="text/javascript">

var pencere;
function pencereAc()
{
   pencere = window.open( document.URL );
}
function actiginiKapat()
{
   if(pencere != null)
      pencere.close();
}
function guncelKapat()
{
   window.close();
}
</script>

<input type="button" value="Yeni Pencere Aç" onClick="pencereAc()"/>
<input type="button" value="Açılanı Kapat" onClick="actiginiKapat()"/>
<input type="button" value="Bu Pencereyi Kapat" onClick="guncelKapat()"/>
Test Edin

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar |