myNotlar Logo

window.content


Firefox

content veya _content özelliği ana içerik penceresinin window nesnesini verir. Bu özellik, özellikle frame ve iframe elementlerinde faydalıdır.

Not : content ve _content özellikleri aynıdır. Fakat, _content şekli DOM tanımlamalarında iptal edilmiştir. Sadece Firefox tarayıcısının desteklediği bu özelliğin doğru şekli content'dir.

Sözdizimi

windowNesne = window.content;

Dönüş Değeri

windowNesneAna window nesnesi.

Aşağıdaki örnek, bir ul elementi listesinin madde sitillerinin style nesnesinin listStyleType özelliği ile dinamik olarak değiştirilmesini göstermektedir.

<table><caption>Lütfen liste biçimini seçin.</caption>
  <tr>
   <td valign="top">
     <input id="none" type="radio" name="bicim" onClick="bicimSec('none')" />
     <label for="none">none</label><br/>
     <input id="circle" type="radio" name="bicim" onClick="bicimSec('circle')" />
     <label for="circle">circle</label><br/>
     <input id="square" type="radio" name="bicim" onClick="bicimSec('square')" />
     <label for="square">square</label><br/>
     <input id="decimal" type="radio" name="bicim" onClick="bicimSec('decimal')" />
     <label for="decimal">decimal</label><br/>
     <input id="lower-roman" type="radio" name="bicim" onClick="bicimSec('lower-roman')" />
     <label for="lower-roman">lower-roman</label>     
   </td>
   <td valign="top">
     <ul id="ornekListe">
      <li>Eleman 1</li>
      <li>Eleman 2</li>
      <li>Eleman 3</li>
      <li>Eleman 4</li>
      <li>Eleman 5</li>
      <li>Eleman 6</li>
     </ul>
   </td>
  </tr>
</table>

<script type="text/javascript">

function bicimSec(secim)
{
  var Pencere = window.content;
  Pencere.document.getElementById('ornekListe').style.listStyleType = secim;  
}
</script>
Test Edin
Lütfen liste biçimini seçin.
 • Eleman 1
 • Eleman 2
 • Eleman 3
 • Eleman 4
 • Eleman 5
 • Eleman 6

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar | Spiele |