myNotlar Logo

window.focus()


IE FF Opera

window.focus metodu, güncel veya open metodu ile açılan pencereye odaklanmayı sağlar.

Sözdizimi

window.focus();

Aşağıdaki örnek, window.open metodu ile yeni bir pencere açılmasını ve window.focus ile açılan pencereye odaklanmayı göstermektedir.

<script type="text/javascript">

var pencere;
function pencereAc()
{
   pencere = window.open(document.URL);
}
function odaklan()
{
   if(pencere != null)
      pencere.focus();
}

</script>

<input type="button" value="Yeni Pencere Aç" onClick="pencereAc()"/>
<input type="button" value="Açılana Odaklan" onClick="odaklan()"/>
Test Edin
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Ne demek | Oyunlar | Spiele |