myNotlar Logo

window.length


Internet Explorer Firefox Opera

window.length özelliği, güncel pencerede bulunan Frame ve iFrame elementlerinin toplam sayısını verir.

Sözdizimi

toplam = window.length;

Dönüş Değeri

toplamSayfadaki frame ve iframe elementlerinin toplamı.

Aşağıdaki örnek, güncel sayfada kaç tane frame ve iframe olduğunun window.length kullanılarak nasıl öğrenileceğini göstermektedir.

<iframe width="100"></iframe>
<iframe width="100"></iframe>
<iframe width="100"></iframe>

<script type="text/javascript">

   document.write("<br/>Sayfada toplam " + window.length + " Frame bulunmaktadır!");

</script>
Canlı Sonuç

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar |