myNotlar Logo

window.location Nesnesi


IE FF Opera

window.location nesnesi, güncel sayfanın URL/konum adresi hakkında bilgiler içerir ve URL adresini değiştirmek için metodlar sağlar.

Sözdizimi

konumNesne = window.location;

Dönüş Değeri

konumNesnelocation nesnesinin referansı.

Özellikleri

ÖzellikAçıklama
hashhref özelliğinin alt bölümü olan '#' işaretinden sonraki kısmını verir.
hosthostname ve port bilgilerini birlikte verir.
hostnameport bilgisi olmadan sunucu ismini verir.
hrefURL adresinin tamamını verir.
pathnameYol ve dosya adı bilgisini verir.
portURL adresinin port numarasını verir.
protocolAdres protokülünü verir. (http:, file:, https:)
searchhref özelliğinin soru işaretinden sonraki kısmını verir.

Aşağıdaki örnek tablo, alttaki adres için window.location özelliklerinin değerleri gösterilmektedir.

  • http://www.mynotlar.com:8080/deneme.aspx?goster=konu#test
window.locationhttp://www.mynotlar.com:8080/deneme.aspx?goster=konu#test
window.location.hash#test
window.location.hostwww.mynotlar.com:8080
window.location.hostnamewww.mynotlar.com
window.location.hrefhttp://www.mynotlar.com:8080/deneme.aspx?goster=konu#test
window.location.pathname/deneme.aspx
window.location.port8080
window.location.protocolhttp:
window.location.search?goster=konu

href özelliği hariç diğer özellikler URL adresinin parçalarını içerir. href özelliği, location nesnesinin varsayılan özelliği olduğu için URL adresinin tamamını içerir. href veya diğer özelliklerden birine değer atandığı anda tarayıcı gerekli işlemi hemen gerçekleştirir.

Metodları

FonksiyonAçıklama
assign()Yeni bir URL adresini yükler.
reload()Güncel sayfayı tekrar yükler.
replace() Güncel sayfayı belirtilen bir URL adresini yükleyerek değiştir.
toString()location nesnesinin içerdiği URL adresini verir.

Aşağıdaki örnek, window.location nesnesinin özelliklerinin sayfaya yazdırılmasını göstermektedir.

<script type="text/javascript">

document.write("<table>");
document.write("<tr><td>location </td><td>: " + window.location + "</td></tr>");
document.write("<tr><td>hash 	 </td><td>: " + window.location.hash + "</td></tr>");
document.write("<tr><td>host 	 </td><td>: " + window.location.host + "</td></tr>");
document.write("<tr><td>hostname </td><td>: " + window.location.hostname + "</td></tr>");
document.write("<tr><td>href 	 </td><td>: " + window.location.href + "</td></tr>");
document.write("<tr><td>pathname </td><td>: " + window.location.pathname + "</td></tr>");
document.write("<tr><td>port 	 </td><td>: " + window.location.port + "</td></tr>");
document.write("<tr><td>protocol </td><td>: " + window.location.protocol + "</td></tr>");
document.write("<tr><td>search 	 </td><td>: " + window.location.search + "</td></tr>");
document.write("<tr><td>toString()</td><td>: " + window.location.toString() + "</td></tr>");
document.write("</table>");

</script>
Canlı Sonuç
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |