myNotlar Logo

window.moveBy()


Internet Explorer Firefox

window.moveBy metodu, güncel pencerenin bulunduğu konumdan belirtilen miktarda yatay ve dikey eksende taşınmasını sağlar.

moveBy metodu, IE 7'de sadece tek bir sekme olduğu zaman veya sekmeli tarama kapalı olduğu zaman çalışır. Ayrıca, bir frame veya iframe içinde yabancı bir alan adından (domain) çağrıldığında bloke edilirek taşıma yapmasına izin verilmez.

Sözdizimi

window.moveBy(yatay, dikey);
yatayPiksel olarak yatay eksende taşınma miktarını belirler.'+' değer Sağa '-' değer Sola taşır.
dikeyPiksel olarak dikey eksende taşınma miktarını belirler. '+' değer Aşağı '-' değer Yukarı taşır.

Aşağıdaki örnek, window.moveBy metoduna negatif ve pozitif değerler verilerek pencerenin ekranda 10 piksel miktarında sağ alta ve sol üste taşınmasını göstermektedir.

<script type="text/javascript">

function sagAltaTasi()
{
   moveBy(10, 10);
}
function solUsteTasi()
{
   moveBy(-10, -10);
}
</script>

<input type="button" value="Sağ Alta Taşı" onClick="sagAltaTasi()"/>
<input type="button" value="Sol Üste Taşı" onClick="solUsteTasi()"/>
Canlı Sonuç
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar |