myNotlar Logo

window.moveTo()


Internet Explorer Firefox

window.moveTo metodu, güncel pencereyi ekranda belirtilen bir konuma taşır.

moveTo metodu, IE 7'de sadece tek bir sekme olduğu zaman veya sekmeli tarama kapalı olduğu zaman çalışır. Ayrıca, bir frame veya iframe içinde yabancı bir alan adından (domain) çağrıldığında bloke edilirek taşıma yapmasına izin verilmez.

Sözdizimi

window.moveTo(soldan, ustten);
soldanPencerenin taşınacağı konumun piksel olarak soldan uzaklığı.
usttenPencerenin taşınacağı konumun piksel olarak üstten uzaklığı.

Aşağıdaki örnek, window.moveTo metoduna aktarılan değerlerin rakam olup-olmadğını kontrol ederek, rakam olması durumunda pencerenin ekran üzerinde belirtilen konuma taşınmasını göstermektedir.

<script type="text/javascript">

function tasi()
{
  var yatay = document.getElementById('yatayGiris').value;
  var dikey = document.getElementById('dikeyGiris').value;
  
  if( isNaN(yatay) && isNaN(dikey) ) {  
   uyariGoster('değerler');
   return;
  }
  if( isNaN(yatay) ) {
   uyariGoster('yatay değer');
   return;
  }
  if( isNaN(dikey) ) {
   uyariGoster('dikey değer');
   return;
  }
  
  moveTo(yatay, dikey);
}
function uyariGoster(uyari)
{
  alert('Girdiğiniz ' + uyari + ' rakam değil! Lütfen kontrol ediniz.');
}
</script>

<table>
  <tr>
   <td>Yatay Konum</td>
   <td><input type="text" id="yatayGiris"/></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Dikey Konum</td>
   <td><input type="text" id="dikeyGiris"/></td>
  </tr>
</table>

<input type="button" value="Taşı" onClick="tasi()"/>
Test Edin
Yatay Konum
Dikey Konum
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar | Spiele |