myNotlar Logo

window.navigator Nesnesi


Internet Explorer Firefox Opera

navigator nesnesi, kullanılan tarayıcı hakkında genel bilgiler ile tarayıcının desteklediği MIME tip bilgilerini içeren mimeTypes ve tarayıcı eklenti bilgilerini içeren plugins koleksiyonlarını sağlar.

window.navigator nesnesinin bütün tarayıcılarda çalışan iki temel fonksiyonu bulunmaktadır. Bunlar, navigator.javaEnabled ve navigator.taintEnabled fonksiyonlarıdır. JavaScript 1.2 yayınlandığın da taint fonksiyonu kaldırılmıştır. Bu yüzden, taintEnabled fonksiyonu aktif değildir ve her çağrıldığında false döner. javaEnabled fonksiyonu ise tarayıcıda Java'nın aktif olup-olmadığını kontrol ederek, aktifse true, pasif ise false döndürür.

  if(navigator.taintEnabled() == true)
   alert('taintEnabled Aktif!');
  else
   alert('taintEnabled Aktif Değil!');
  if(navigator.javaEnabled() == true)
   alert('Java Aktif!');
  else
   alert('Java Aktif Değil!');

window.navigator Nesnesinin Özellikleri

ÖzellikAçıklamaCanlı Sonuç
appCodeName
IE FF Opera
Tarayıcının dahili kod adını verir. (Mozilla)
appName
IE FF Opera
Tarayıcının adını verir. (Örn, Opera, Netscape)
appVersion
IE FF Opera
Tarayıcının versiyon ve platform bilgilerini verir. Sonuç tablonun altında
buildID
FF
Tarayıcının yapı tanımlamasını verir. (Örn, 2007112718)
cookieEnabled
IE FF Opera
Tarayıcının çerezleri destekleyip desteklemediğini verir. (true veya false)
javaEnabled
IE FF Opera
Tarayıcıda Java'nın aktif olup-olmadığını verir. (true veya false)
language
FF Opera
Tarayıcının RFC 4646 standartına uygun lisan tanımlamasını verir. (Örn, tr, en, jp)
mimeTypes
IE FF Opera
Tarayıcının tanıdığı MIME tiplerini ifade eden MimeType nesnelerinin bir listesini içeren MimeTypeArray nesnesini verir.
onLine
IE FF
Tarayıcının çevrimiçi olup-olmadığını verir. (true veya false)
oscpu
FF
Güncel işletim sistemini tanımlayan bir string verir. Örn, (Örn, Windows NT 5.1)
platform
IE FF Opera
Tarayıcının çalıştığı platformu verir. (Örn, Win32, MacPPC)
plugins
IE FF Opera
Tarayıcıda kurulu eklentilerin bir listesini içeren PluginArray nesnesini verir.
product
FF
Tarayıcının ürün adını verir. (Örn, Gecko)
productSub
FF
Tarayıcının yapı numarasını verir. (Örn, 20071127)
userAgent
IE FF Opera
Tarayıcının kullanıcı tanımlama bilgisini (User Agent) verir. Sonuç tablonun altında
appMinorVersion
IE Opera
Tarayıcının küçük versiyonunu verir. (Noktadan sonraki kısım)
browserLanguage
IE Opera
Tarayıcı lisanı verir. (Örn, tr, en, jp)
cpuClass
IE
İşlemci sınıf tanımlamasını verir. (Örn, x86, PPC)
systemLanguage
IE
İşletim sisteminin varsayılan lisanını verir. (Örn, tr, en, jp)
userLanguage
IE Opera
İşletim sisteminin lisanını verir. (Örn, tr, en, jp)
appVersion :

userAgent :

window.navigator nesnesi özellik değerlerini de gösteren yukarıdaki tablonun sonuç bölümünü belirleyen kodlar aşağıda gösterilmektedir. Tablonun canlı sonuç sütunlarının her birinde aşağıdaki gibi id nitelikleri ilgili satır değerine uygun tanımlanmış div elementleri bulunmaktadır. Aşağıdaki kodlar, her div elementinin içine innerHTML ile özellik değerlerini yazar.

<div id="userAgentBilgi"></div>
<script type="text/javascript">

// Parametre olarak aldığı değeri div içine yazar
function icineYaz(elem, yazilacak)
{
	document.getElementById(elem).innerHTML = yazilacak;
}

icineYaz('appCodeNameBilgi',  window.navigator.appCodeName);
icineYaz('appNameBilgi',    window.navigator.appName);
icineYaz('appVersionBilgi',  window.navigator.appVersion);
icineYaz('buildIDBilgi',    window.navigator.buildID);
icineYaz('cookieEnabledBilgi', window.navigator.cookieEnabled);
icineYaz('javaEnabledBilgi',  window.navigator.javaEnabled());
icineYaz('languageBilgi',   window.navigator.language);
icineYaz('mimeTypesBilgi',   window.navigator.mimeTypes);
icineYaz('onLineBilgi',    window.navigator.onLine);
icineYaz('oscpuBilgi',     window.navigator.oscpu);
icineYaz('platformBilgi',   window.navigator.platform);
icineYaz('pluginsBilgi',    window.navigator.plugins);
icineYaz('productBilgi',    window.navigator.product);
icineYaz('productSubBilgi',  window.navigator.productSub);
icineYaz('userAgentBilgi',   window.navigator.userAgent);
icineYaz('appMinorVersionBilgi', window.navigator.appMinorVersion);
icineYaz('browserLanguageBilgi', window.navigator.browserLanguage);
icineYaz('cpuClassBilgi',    window.navigator.cpuClass);
icineYaz('userLanguageBilgi',  window.navigator.userLanguage);
icineYaz('systemLanguageBilgi', window.navigator.systemLanguage);

</script>

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Ne demek | Oyunlar | Spiele |