myNotlar Logo

window.open()


Internet Explorer Firefox Opera

window.open metodu, belirtilen URL adresini yeni bir pencerede açar.

Sözdizimi

pencereRef = window.open( [adres] [, adi] [, ozellikler] );

Parametrelerin tamamı opsiyoneldir. Hiç bir parametre girilmemesi durumunda boş bir sayfa veya about:blank sayfası açılır.

adresAçılacak URL adresini belirtir.
adiPencerenin adını belirler (name özelliği). (Açılan pencerenin başlığı değildir). İsteğe bağlı değer atanabileceği gibi alabileceği standart değerler de aşağıdaki gibidir.
_blank adres'i isimsiz yeni pencerede açar.
_parent Güncel pencerenin bir frame içinde olması durumunda yeni pencerenin bir üst ana penceresinde açılmasını sağlar. Eğer güncel pencere bir frame içinde değilse bu parametre _self gibi davranır.
_self Yeni pencereyi içinde bulunulan güncel pencere içinde açar.
_top Güncel pencerenin bir frame içinde olması durumunda yeni pencerenin ana pencerelerinin en üst konumunda açılmasını sağlar. Eğer güncel pencere bir frame içinde değilse bu parametre _self gibi davranır.
ozelliklerAçılacak pencerenin özelliklerini virgülle ayırarak belirlenmesini sağlar. Bu değerlerin hepsi hem opsiyonel hem de hepsinin bir arada kullanılmasına gerek yoktur. Alabileceği değerler aşağıdaki gibidir.

Dönüş Değeri

pencereRefAçılan pencerenin referansı (window nesnesi). Pencere açılamazsa null değer alır.

Boyut ve Konum Özellikleri

left Soldan piksel olarak uzaklığı. Minimum değer '0' sıfır.
top Üstten piksel olarak uzaklığı. Minimum değer '0' sıfır.
height Pencerenin içerik alanının piksel olarak yüksekliği. Minimum değer '100'.
width Pencerenin içerik alanının piksel olarak genişliği. Minimum değer '100'.
outerHeight Tüm içeriğiyle görünen pencerenin dış yüksekliğini belirler. Minimum değer '100'.
outerWidth Tüm içeriğiyle görünen pencerenin dış genişliğini belirler. Minimum değer '100'.
innerHeight height ile aynı.
innerWidth width ile aynı.

Araç Çubukları

menubar Menü çubuğunu gösterir/göstermez. yes|no değer alır. Varsayılan değer:yes
toolbar Navigasyon çubuğunu gösterir/göstermez. yes|no değer alır. Varsayılan değer:yes
location Adres çubuğunu gösterir/göstermez. yes|no değer alır. Varsayılan değer:yes
directories Yer imleri çubuğunu gösterir/göstermez. yes|no değer alır. Varsayılan değer:yes
personalbar directories ile aynı
status Durum çubuğunu gösterir/göstermez. yes|no değer alır. Varsayılan değer:yes
titlebar Tam ekran modunda başlık çubuğunu gösterir/göstermez. yes|no değer alır. Varsayılan değer:no

Genel Özellikler

centerscreen Eğer ana pencereye bağlıysa, ana penceresine göre dikey ve yatay olarak ortalanmasını sağlar.
resizable Pencere boyutlarının değiştirilmesine izin verir/vermez. yes|no değer alır. Varsayılan değer:yes
scrollbars Yatay ve dikey sürükleme çubuklarını gösterir/göstermez. yes|no değer alır. Varsayılan değer:yes
dependent Ana pencereye bağlı olmasını/olmamasını sağlar. yes|no değer alır. Varsayılan değer:yes
dialog Pencerenin sadece 'X' kapatma ikonu kalacak şekilde diğer ikonları gizler/gösterir. yes|no değer alır. Varsayılan değer:no (İkonlar gösterilir.)
minimizable Sadece sistem ikonlarının gösterilmediği dialog=yes komutu ile birlikte simge durumuna küçült ikonunun gösterilmesini sağlar. Her zaman yes değerini alır.
fullscreen Pencereyi tam ekran açar. yes|no değer alır. Varsayılan değer:no. Sadece Internet Explorer'da çalışan bu özellik başlık çubuğu dahil penceredeki tüm sistem-kontrol çubuklarını gizlediği için dikkatli kullanılmalıdır.
<style type="text/css">
.Giris
{
  width:60px;
  border:solid 1px #707070;
}
</style>

<table border="2" rules="groups" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <thead style="background-color:#606060; color:white;">
  <tr>
    <th colspan="2">Boyut ve Konum</th>
    <th>Araç Çubukları</th>
    <th>Genel</th>
  </tr>
  </thead>
  <tr>
    <td><input type="checkbox" id="ornekLeftSec"/><b>left</b></td>
    <td><input type="text" id="ornekLeftGiris" class="Giris" value="50"/> px</td>
    <td><input type="checkbox" id="ornekMenubarSec"/><b>menubar</b></td>
    <td><input type="checkbox" id="ornekCenterSec"/><b>centerscreen</b></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><input type="checkbox" id="ornekTopSec"/><b>top</b></td>
    <td><input type="text" id="ornekTopGiris" class="Giris" value="50"/> px</td>
    <td><input type="checkbox" id="ornekToolbarSec"/><b>toolbar</b></td>
    <td><input type="checkbox" id="ornekResizableSec"/><b>resizable</b></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><input type="checkbox" id="ornekHeightSec"/><b>height</b></td>
    <td><input type="text" id="ornekHeightGiris" class="Giris" value="200"/> px</td>
    <td><input type="checkbox" id="ornekLocationSec"/><b>location</b></td>
    <td><input type="checkbox" id="ornekScrollbarsSec"/><b>scrollbars</b></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><input type="checkbox" id="ornekWidthSec"/><b>width</b></td>
    <td><input type="text" id="ornekWidthGiris" class="Giris" value="200"/> px</td>
    <td><input type="checkbox" id="ornekPersonalbarSec"/><b>personalbar</b></td>
    <td><input type="checkbox" id="ornekDependentSec"/><b>dependent</b></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><input type="checkbox" id="ornekOHeightSec"/><b>outerHeight</b></td>
    <td><input type="text" id="ornekOHeightGiris" class="Giris" value="200"/> px</td>
    <td><input type="checkbox" id="ornekStatusSec"/><b>status</b></td>
    <td><input type="checkbox" id="ornekDialogSec"/><b>dialog</b></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><input type="checkbox" id="ornekOWidthSec"/><b>outerWidth</b></td>
    <td><input type="text" id="ornekOWidthGiris" class="Giris" value="200"/> px</td>
    <td><input type="checkbox" id="ornekTitlebarSec"/><b>titlebar</b></td>
    <td><input type="checkbox" id="ornekMinimizableSec"/><b>minimizable</b></td>
  </tr>
  <tfoot>
    <tr>
      <td colspan="2">Adres : http://www.mynotlar.com</td>
      <td><select name="select" style="width:90%;" id="ornekAdSec">
       <option>_blank</option>
       <option>_parent</option>
       <option>_self</option>
       <option>_top</option>
       </select>
      </td>
      <td><input type="button" value="Pencere Aç" onClick="pencereAc()"/></td>
    </tr>
  </tfoot>  
</table>
<div id="bilgiKutu" style="font-size:9pt;"></div>

<script type="text/javascript">

var leftSec, topSec, heightSec, widthSec, oheightSec, owidthSec;
var meBarSec, toBarSec, loBarSec, peBarSec, stBarSec, tiBarSec;
var cenSec, resSec, scrSec, depSec, diaSec, minSec;

var adres = "http://www.mynotlar.com";

// getElem : getElementById metodunun kısaltması
var getElem = function(elemID) { return document.getElementById(elemID); }

// Tüm giriş alanlarını değişkenlere aktarırır.
function degerleriAl()
{
  leftSec = getElem('ornekLeftSec').checked;
  topSec = getElem('ornekTopSec').checked;
  heightSec = getElem('ornekHeightSec').checked;
  widthSec = getElem('ornekWidthSec').checked;
  oheightSec = getElem('ornekOHeightSec').checked;
  owidthSec = getElem('ornekOWidthSec').checked;
  
  meBarSec = getElem('ornekMenubarSec').checked;
  toBarSec = getElem('ornekToolbarSec').checked;
  loBarSec = getElem('ornekLocationSec').checked;
  peBarSec = getElem('ornekPersonalbarSec').checked;
  stBarSec = getElem('ornekStatusSec').checked;
  tiBarSec = getElem('ornekTitlebarSec').checked;
  
  cenSec = getElem('ornekCenterSec').checked;
  resSec = getElem('ornekResizableSec').checked;
  scrSec = getElem('ornekScrollbarsSec').checked;
  depSec = getElem('ornekDependentSec').checked;
  diaSec = getElem('ornekDialogSec').checked;
  minSec = getElem('ornekMinimizableSec').checked;
}

// Değişkenleri kontrol ederek özellikleri belirleyip window.open metodunu çağırır.
function pencereAc()
{
  degerleriAl();
  
  var winName = getElem('ornekAdSec').value;
  
  var ozellikler = "centerscreen=" + (cenSec ? "yes" : "no");
  ozellikler += ", resizable=" + (resSec ? "yes" : "no");
  ozellikler += ", scrollbars=" + (scrSec ? "yes" : "no");
  ozellikler += ", dependent=" + (depSec ? "yes" : "no");
  ozellikler += ", dialog=" + (diaSec ? "yes" : "no");
  ozellikler += ", minimizable=" + (minSec ? "yes" : "no");
  
  ozellikler += ", menubar=" + (meBarSec ? "yes" : "no");
  ozellikler += ", toolbar=" + (toBarSec ? "yes" : "no");
  ozellikler += ", location=" + (loBarSec ? "yes" : "no");
  ozellikler += ", personalbar=" + (peBarSec ? "yes" : "no");
  ozellikler += ", status=" + (stBarSec ? "yes" : "no");
  ozellikler += ", titlebar=" + (tiBarSec ? "yes" : "no");
  
  ozellikler += leftSec ? (", left=" + getElem('ornekLeftGiris').value) : "";
  ozellikler += topSec ? (", top=" + getElem('ornekTopGiris').value) : "";
  ozellikler += heightSec ? (", height=" + getElem('ornekHeightGiris').value) : "";
  ozellikler += widthSec ? (", width=" + getElem('ornekWidthGiris').value) : "";
  ozellikler += oheightSec ? (", outerHeight=" + getElem('ornekOHeightGiris').value) : "";
  ozellikler += owidthSec ? (", outerWidth=" + getElem('ornekOWidthGiris').value) : "";
  
  getElem('bilgiKutu').innerHTML = 'Çalıştırılan kod : window.open("' + 
        adres + '", "' + winName + '", "' + ozellikler + '");';
  
  window.open(adres, winName, ozellikler, "false");  
}
</script>
Test Edin
Boyut ve Konum Araç Çubukları Genel
left px menubar centerscreen
top px toolbar resizable
height px location scrollbars
width px personalbar dependent
outerHeight px status dialog
outerWidth px titlebar minimizable
Adres : http://www.mynotlar.com

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Anlam | Oyunlar | Spiele |