myNotlar Logo

window.setInterval()


Internet Explorer Firefox Opera

window.setInterval metodu, belirtilen bir fonksiyonun veya kodun belli zaman aralıklarıyla tekrar tekrar çalıştırılmasını sağlar.

Sözdizimi

tekrarKimlik = window.setInterval(fonksiyon, yineleme);
fonksiyonÇalıştırılacak fonksiyon veya kodlar.
yinelemeMilisaniye olarak yineleme süresi.

Dönüş Değeri

tekrarKimlikYineleme işlemi ile ilgili işlem yapabilmek için atanan eşsiz sayısal kod. Bu kod genel olarak yineleme işleminin iptali için clearInterval metodu ile kullanılır.

Aşağıdaki örnek, window.setInterval metodu ile üç farklı div elementinden ikisinin belirtilen farklı sürelerde, birinin ise isteğe göre belirtilen süre aralıklarında arkaplan renginin değiştilmesini göstermektedir.

<style type="text/css">
.ornekBicim
{
  width:120px;
  height:100px;
  text-align:center;
  font-size:large;
}
</style>

<label for="sureGiris">Süre : </label>
<input type="text" id="sureGiris" /> ms 
<input type="button" value="Değiştir/Başla" onClick="kutuOzelKur()"/>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td>
<div id="kutu1" class="ornekBicim">
  <span id="kutu1Bilgi"></span>
</div>
</td>
<td>
<div id="kutu2" class="ornekBicim">
  <span id="kutu2Bilgi"></span>
</div>
</td>
<td>
<div id="kutuOzel" class="ornekBicim">
  <span id="kutuOzelBilgi"></span>
</div>
</td></tr></table>

<script type="text/javascript">

var kutu1Renk = true;
var kutu1Sayi = 0;
var kutu2Renk = true;
var kutu2Sayi = 0;
var kutuOzelRenk = true;
var kutuOzelSayi = 0;
var sayacKimlik;

function kutu1Degistir()
{
  if(kutu1Renk)
  {
    document.getElementById('kutu1').style.backgroundColor = '#009900';    
    kutu1Renk = false;
  }
  else
  {
    document.getElementById('kutu1').style.backgroundColor = '#0099BB';
    kutu1Renk = true;
  }
  document.getElementById('kutu1Bilgi').innerHTML = ++kutu1Sayi;
}

function kutu2Degistir()
{
  if(kutu2Renk)
  {
    document.getElementById('kutu2').style.backgroundColor = '#FF9900';
    kutu2Renk = false;
  }
  else
  {
    document.getElementById('kutu2').style.backgroundColor = '#00FF99';
    kutu2Renk = true;
  }
  document.getElementById('kutu2Bilgi').innerHTML = ++kutu2Sayi;
}
function kutuOzelDegistir()
{
  if(kutuOzelRenk)
  {
    document.getElementById('kutuOzel').style.backgroundColor = '#0099BB';
    kutuOzelRenk = false;
  }
  else
  {
    document.getElementById('kutuOzel').style.backgroundColor = '#DDDD00';
    kutuOzelRenk = true;
  }
  document.getElementById('kutuOzelBilgi').innerHTML = ++kutuOzelSayi;
}

function kutuOzelKur()
{
  if(sayacKimlik != null)
    window.clearInterval(sayacKimlik);
  var miktar = document.getElementById('sureGiris').value;
  sayacKimlik = window.setInterval('kutuOzelDegistir()',miktar);
}
window.setInterval('kutu1Degistir()',500);
window.setInterval('kutu2Degistir()',750);

</script>
Test Edin
 ms 
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Türkçe Sözlük | Oyunlar | Spiele |