myNotlar Logo

window.top


Internet Explorer Firefox Opera

window.top özelliği, pencere hiyerarşisinin en üstündeki window nesnesinin referansını verir. Benzer özellik taşıyan window.parent özelliği sadece güncel pencerenin bir üstündeki window nesnesini verir.

Sözdizimi

ustPencere = window.top;

Dönüş Değeri

ustPencereGüncel pencerenin en üst konumundaki window nesnesinin referansı.

Aşağıdaki örnek, window nesnesinin kendi referansı olan self özelliği ile top özelliği karşılaştırılarak pencerenin en üstte olup-olmadığının kontrol edilmesini göstermektedir.

<script type="text/javascript">

if(window.self == window.top)
   document.write("Bu pencere en üstte!");
else
   document.write("Bu pencere üstte değil!");

</script>
Canlı Sonuç
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar | Spiele |