myNotlar Logo

Array dizisindeki son elemanın alınması-çıkarılması


Internet Explorer Firefox Opera

Bu örnek, Array dizisi içindeki sonuncu elemanın nasıl alınacağını göstermektedir.

Bir Array nesne dizisi içindeki son elemanın alınma işlemi Array.pop metodu ile sağlanmaktadır. Bu metod, herhangi bir parametre almadan, dizi içindeki son elemanı silip diziden çıkartarak geri döndürür.

Aşağıdaki örnek, 1-4 arası rakamların Almanca yazılışlarını içeren bir Array dizisinde pop metodunun uygulanmasını göstermektedir. pop metodu her uygulandığında en son rakam silinerek-alınacak ve Array boyu 1 azalacaktır.

<input type="button" value="Array.pop Uygula" onClick="sonSil()" />
<input type="button" value="Örneği Sıfırla" onClick="ornekSifirla()" />

<div id="ornekCerceve">

</div>

<script type="text/javascript">

var ornekArray;
var ornekKap;

function diziGoster(alinan)
{
  var sonuc = "<hr/><b>Alınan : </b>" + alinan + "<br/>";
  var sonHal = "<b>Kalan : </b>" + ornekArray.join(" + ") + "<br/>";
  
  ornekKap.innerHTML = ornekKap.innerHTML + sonuc + sonHal;
}

function sonSil()
{
  silinen = ornekArray.pop();
  diziGoster(silinen);
}

function ornekSifirla()
{
  ornekArray = ["eins", "zwei", "drei", "vier"];
  ornekKap = document.getElementById("ornekCerceve");
  
  ornekKap.innerHTML = ornekArray.join(" + ") + "<br/>";
}

ornekSifirla();	// Başlama noktası
</script>
Test Edin
eins + zwei + drei + vier

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Ne demek | Oyunlar | Spiele |