myNotlar Logo

Array dizisinin bir bölümünü ayrı bir dizi olarak almak


Internet Explorer Firefox Opera

Bu örnek, Array dizisi elemanlarının belirtilen bir kısmının silinmeden ayrı bir dizi olarak nasıl alınacağını göstermektedir.

Bir Array dizisinin belirtilen aralığındaki elemanlarının alınması Array.slice() metodu ile sağlanmaktadır. Array.slice() metodu, parametre olarak aldığı başlangıç ve bitiş değer aralığındaki dizi elemanlarını yeni bir Array olarak geri döndürür.

Aşağıdaki örnek, 6 elemanlı bir Array dizisi içindeki elemanların isteğe göre başlangıç ve bitiş değerleri belirtilip, ayrı bir dizi olarak alınmasını göstermektedir.

Alınacak bölümün:<br/>
Başlangıç değeri : <input type="text" id="orBasla" value="1" />
<br/>
Bitiş değeri : <input type="text" id="orBitir" value="3" />
<br/>
<input type="button" value="Alınan Diziyi Göster" onClick="diziGoster()" />
<input type="button" value="Örneği Sıfırla" onClick="ornekSifirla()" />

<div id="ornekCerceve">

</div>

<script type="text/javascript">

var ornekDizi;
var ornekKap;

function diziGoster()
{
  var basla = document.getElementById("orBasla").value;
  var bitir = document.getElementById("orBitir").value;
	
  var sonuc = ornekDizi.slice(basla, bitir);
  
  var sonHal = "<hr/><b>" + basla + "-" + bitir + 
        " arası alınan : </b>" + 
        sonuc.join(" + ") + "<br/>";
  
  ornekKap.innerHTML = ornekKap.innerHTML + sonHal;
}

function ornekSifirla()
{
  ornekDizi = ["zero", "one", "two", "three", "four", "five"];
  ornekKap = document.getElementById("ornekCerceve");
  
  ornekKap.innerHTML = ornekDizi.join(" + ") + "<br/>";
}

ornekSifirla();
</script>
Test Edin
Alınacak bölümün:
Başlangıç değeri :
Bitiş değeri :
zero + one + two + three + four + five

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Anlam | Oyunlar |